Axmk 4×25 kuormitettavuus

Kuormitettavuus SFS-Käsikirja 1Kohta 5mukaan. Johtimien lukumäärä ja poikkipinta. Suurin sallittu terminen 1s oikosulkuvirta 3). Vapaasti lmassa 2) vaihejohdin.

Johdin: … mm² pyöreä alumiiniköysi …3mm² sektorinmuotoinen alumiiniköysi. Eristys: UV-suojattu PEX.

A pätee yhdelle kaapelille normaaliolosuh- teissa. Al-voimakaapeli AXMK -PLUS 4GRM kV. Ohjeelliset liittymiskaapelityypit ja vahvuudet ovat seuraavat: Pienjänniteliittymät. Liittymisjohto kaapeliliittymissä. Kiinteistössä tehtävät muutokset eivät saa huonontaa liittymisjohdon kuormitettavuutta tai huollettavuutta.

AXMK 4x) vedettiin muiden kaapelien kanssa samaan ojaan. Lisäksi jalustat uusille. AXMK kaapelin asentamiselle maahan” on laskettu taulukkoon oma yksikköhintansa.

Kaapelin mitoituksessa on otettava huomioon alueen yhteenlaskettu kuormitusteho.

Tällöin sulakkeiden asettama alin kuormitettavuus johdolle on taulukon mukaan A:n sulakkeille A:a. Valitun liit- tymisjohdon ylin kuormitettavuuden arvo maahan asennettuna on A:a. Lämpötilan maassa oletetaan olevan °C, sekä kaapeliojaan . Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. LE-Sähköverkko Oy rakentaa yleensä keskijänniteverkon rengasverkkona, jolloin varsinaista liittymisjohtoa ei muodostu lainkaan. Työvälineenä työssä oli Tekla Nis –ohjelma, minkä avulla saatiin laskettua verkon jännitteenalenema sekä verkon ja jakelumuuntajien kuormitusaste.

Tuoteryhmä, Voimakaapelit. Työssä tarkasteltiin sen . Toimittaja, TFK – TELE-FONIKA. Riittävä kuormitus on 1VA – 1 nimellistaakasta. Nimellistaakka on yleensä 2-VA virtamuuntajien nimellisarvosta riippuen.

Sikäli mikäli liittymisjohto saa olla nelinapainen. Olis vielä himpun halvempi verrattuna tuohon AMCMK:hon. Joo, liittymisjohtona mittauskeskukseen onkin tosiaan nelijohtiminen MCMK 4×5 mutta tuosta eteenpäin ainakin meillä .