Energiapuun hankintakauppa

Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelu. Puukauppamuoto, jossa myyjä vastaa puunkorjuusta. Puut luovutetaan ostajalle tienvarsivarastolla sovittuna ajankohtana ja sovitun laatuisena.

Vuoden alusta hinta vahvistui prosenttia. Kovinta hintaa hankintana korjatusta energiapuusta maksettiin . Yhteistyössä Vapon kanssa voit hoitaa metsääsi kestävällä ja kannattavalla tavalla. Ostamme energiapuuta kaikissa sen muodoissa. Metsien käsittelyssä panostamme työn laatuun ja hoidamme korjuun viimeisimpien . Katso tuoreimmat energiapuun hinnat.

Sivulta löytyvät kantojen, latvusmassan, koko- ja rankapuun hinnat neljännesvuosittain. Myyjä vastaa kaupan ehtojen täyttämisestä, laatuvaatimuksista ja korjuun kustannuksista. Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa yli euroa ja hankintakaupoissa euroa. Ostaja maksaa myyjälle puutavaran hinnan lisäksi myös . Metlan kokoaman tilaston mukaan karsitusta rankapuusta maksettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsänomistajille pystykaupoissa keskimäärin noin ja hankintakaupoissa euroa . Ainespuun korjuussa kannattavuus laskettiin myös vaihtoehdolle, jossa pinta-alatukea ei myönnettäisi.

Tarkastelussa kauppatapana oli hankintakauppa , jossa ainespuukor- juun hankintatulo . Kun valitset hankintakaupan ja hoidat hakkuutyön itse, solmit hankintasopimuksen ja sinulle maksetaan puusta hankintahintaa. Työn arvo verotetaan ansiotulona. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Varastoinnissa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat. Energiapuun oikea varastointi on tärkeää.

Hyvät aluspuut pinon alle. Tuulinen tai aukea sijainti pinolle, mielellään . Puuta pystykaupalla tai hankintakaupalla. Puuta hankimme suoraan niin yksityismetsänomistajilta kuin yhteisöjen ja yrityksien metsistä. Niin sanotussa pystykaupassa, jossa puunostaja huolehtii puunkorjuusta, kaadettujen runkojen mittaus tapahtuu hakkuukoneen mittauslaitteella. Jos metsäyhtiöt eivät halua maksaa tulevaisuudessakaan puusta kunnolla pystykaupalla, voivat puuntuottajat myydä puut hankintakauppana vaikka energiayhtiöille poltettavaksi.

Kannattaa lukea juttu, jos energiapuu ei ole tuttu aihe. Suomessa on käytössä puukaupoissa niin kutsuttu tavaralajimenetelmä. Tavaralajimenetelmässä metsästä korjattava puumateriaali erotellaan puunkorjuun yhteydessä puulajettain koon ja laadun mukaisesti tukki-, kuitu- ja energiapuuksi. Hankintakaupassa , jossa puun myyjä . Tukkipuusta valmistetaan sahoilla lautaa ja vaneritehtailla vaneria.

Luken tilaston mukaan metsänomistajille maksettiin siitä pystykaupoissa keskimäärin euroa ja hankintakaupoissa 2euroa kuutiometriltä. Toiseksi yleisin energiapuulaji oli latvusmassa, joka kattoi kolmasosan tilastoidusta . Lisäksi asiakaskuntaan kuuluu kuntia ja yrityksiä. Asiakaskunnan laajentuminen sekä muutos ovat yksi avaintekijöistä tämän opinnäytetyön tekemiseen. Oma taustani liittyy energiapuun sekä lämpöyrittäjyyden parissa työskentelyyn.

Idea opinnäytetyöstä tuli osuuskunnan . Yrittäjien taloudellinen tilanne heikko. Tutkimuksen yrittäjillä käytössä lähes . Meillä puukaupan ja puun korjuun organisoinnin hoitaa sama hankintaesimies. Yhteydenpito on helppoa ja mutkatonta ilman turhia välikäsiä.

Tämä tarkoittaa hyvää kysyntää koivukuidulla lähes koko toimialueellamme.