Energiapuun hinta tienvarressa

Katso tuoreimmat energiapuun hinnat. Sivulta löytyvät kantojen, latvusmassan, koko- ja rankapuun hinnat neljännesvuosittain. Olemme tehneet energiapuuta ja olen kysellyt ostajien halukkuutta mutta näyttää että markkinat on tällä hetkellä melko olemattomat kun kaikilla tuntuu olevan.

Millaisia hintoja maksetaan eripuolilla suomea olisin mielenkiinnolla kysellyt ? Tienvarteen ajettuna ja nyt viime ja tänä vuonna 30e kiinto. Ei kai kukaan energiapuun ostaja ole niin hullu, että maksaa energiapuusta tienvarressa enemmän kuin esim koivukuidusta.

Energiapuun varastointi 14. Lisää tuloksia kohteesta keskustelukanava. Ostetusta energiapuusta puolet oli karsittua rankaa ja vajaat prosenttia . Lämmön ja sähkön tuotantoon käytettävästä, ainespuuksi kelpaamattomasta puusta maksettava hinta, joka määräytyy kauppatavan, laadun, määrän ja kuljetusmatkan mukaan.

Onko uusin käytäntö energiapuun mittauksessa tuo painon mukaan saatu tulos, joka muunnetaan kiintokuutioiksi ja hinta määräytyy tämän mukaan ? Siinähän käy niin, että jos metsänomistaja kaataa ja kuljettaa energiapuun tienvarteen tuoreena ja energiapuun ostaja käy noutamassa energiapuun vasta . Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelu. Karsittu rankapuu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kallein energiapuulaji. Pystykaupoissa metsänomistajille maksettiin karsitusta rankapuusta keskimäärin euroa ja karsimattomasta kokopuusta euroa kiintokuutiometriltä.

Alueelliset erot olivat kuitenkin suuret. Nuoren metsän hoito ei ole ansaintaa, vaan nimenomaan investointi tulevaisuuteen. Tällä varmistan, että pojat saavat aikanaan myydä palstalta järeää tukkipuuta”, Niro toteaa.

Minun havaintoni kentältä on se, että energialeimikot kiinnostavat vähemmän, koska moni leimikko ohjautuu meille niin sanotusti pienille ostajille. Hinta on energiapuun ostajan iloksi pudonnut parin vuoden takaisesta huipusta. Hinta on vakiintunut sinne – 25:n euron välille kiintokuutiolta tien varressa.

Metsäyhtiö ostaa aines- ja energiapuut. Aluelämpölaitoksen lämmöntuotanto. Yrittäjä vastaa lämmöntuotannosta. Autoyrittäjä kuljettaa hakkeen.

Metlan kokoaman tilaston mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä ostetusta energiapuusta oli karsittua rankaa prosenttia. Mänty- ja kuusitukin ostomäärät ja hinnat koko Suomessa kaikilla hakkuutavoilla. Hoidamme energiapuun korjuun nuorten metsien hoitokohteilta joko miestyönä tai konetyönä.

Toimijoiden käyttämät mittausmenetelmät yhtenäistyvät, Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) vanhempi tutkija Jari Lindblad kertoo. Jos energiapuun ostajana on lämpölaitos, se haluaa puut käyttöönsä kuivahkona. Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Metsänomistaja taas haluaa rahansa heti, kun puut ovat tienvarressa. Metsähakkeen tuotantomenetelmät ja.

Saha ostaa aines- ja energiapuut.

Osuuskunta syöttää hakkeen kattilaan. Hakkuriyrittäjä hakettaa ja kuljettaa hakkeen käyttöpaikalla. METSÄHAKKEESTA SAATAVA HINTA. Paras paikka varastoida energiapuuta on tuulinen, kuivapohjainen ja eteläauringon suuntainen, aukea paikka. Lisäksi paikalla on oltava riittävä tila haketus- ja puunajokalustolle.

Varastopaikan valinnassa on hyvä huomioida myös tienhoidolliset asiat. Ohiajavat lumikoneet ja aurat heittävät tienvarressa sijaitsevaan . Ostamme energiapuuta ja hoidamme kunnostushakkuut, polttohakkeen valmistuksen kannolta käyttöpaikalle Savonlinnan talousalueella. Myymme kaukolämpöä Savonlinnan talousalueella.