Energiapuun korjuutuki

Puuerä vähintään kiinto-m³. Erä luovutettava energiakäyttöön. Tuki haettava kuukauden kuluessa . Tavallisesti energiapuuta korjataan hoitamatta jääneistä nuorista metsistä, joiden rungot eivät harvennusvaiheessa vielä täytä puunjalostuksen edellyttämiä mittoja. Nuorissa metsissä korjataan rungot oksista karsittuina tai . Myös energiapuun korjuutuki on jäänyt pois ja sen korvaa pienpuun korjuutuki, jonka ehdoissa ei ole määritelty puulle tiettyä käyttökohdetta.

Hallitusohjelman säästöjen vuoksi juurikäävän torjunnan ja terveyslannoituksen tukia on ehdotettu poistettavaksi. Lisäksi joidenkin töiden tuki tulee pienenemään. Latvusmassan korjuuoikeudesta maksettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä euroa ja tien varteen . Muutoksia vanhaan järjestelmään ei ole kovin runsaasti, vaan jatkossakin tuen painopisteet ovat taimikoiden ja kasvavien metsien hoidossa sekä metsien terveyden edistämisessä.

Aiemmin tuetuista toimenpiteistä pois jäivät muun muassa metsänuudistaminen ja energiapuun korjuu . Kestävän metsätalouden rahoituslain muutoksen yhteydessä 18. Latvusmassan hinta laski edelliseltä vuosineljännekseltä prosenttia ja kantojen lähes neljänneksen. Pystykauppojen osuus kevätkesän energiapuukaupasta oli neljä viidesosaa. Kantohinta ei kerro koko totuutta. Tukikelpoisissa leimikoissa energiapuun korjuutuki ja nuoren metsän hoidon tuki voivat . Kemeratukiin kuuluvaa energiapuun korjuutukea on käytetty alkuvuonna vasta vähän.

Tuettavista toimenpiteistä jäivät pois muun muassa metsänuudistaminen ja energiapuun korjuutuki. Tuki tulee käytettyä reilusti ennen vuodenvaihdetta, kerrotaan Metsäkeskuksesta. Kuusenkantokasa hakkuuaukealla.

Valtiovallalta kolmiosainen tukipaketti nostamaan metsäenergian kilpailukykyä . Puukaupan yhteydessä kannattaa samalla. Metsänomistajia pyritään kuitenkin jatkossakin kannustamaan omaisuudestaan huolehtimiseen myös rahallisesti. Energiapuu on puutavaralaji, jolla on kasvavaa kysyntää. Kuva: Riitta Kumpulainen.

Viime kesäkuusta lähtien Kemeraan sisältyy vain nuoren metsän hoidon tuki, mutta ei enää erillistä energiapuun korjuutukea. Maaseudun pieniin energiahankkeisiin voi saada tukea maaseutuohjelman . Nykyisin voimassa olevan energiapuun korjuutuen saamisen edellytyksenä . Koneyrittäjien liiton tuore tuloskysely osoittaa, että nykymallilla energiapuun korjuu on koneyrityksille keskimäärin tappiollista. Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä laatima vapaaehtoisesti noudatettava ohje metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle metsänkäsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi tavoit- teidensa mukaisesti valita sopivimman. Bio- massan kiintotilavuutta ei kuitenkaan voida määrittää suoranaisesti mittaamalla, vaan siihen on pyrittävä muitten mittasuureitten kautta muuntokertoimilla.

Pinotilavuus (p-m. 3. ) tarkoittaa pinomaisen muodostelman kehysmittaa . Talousmetsissä energiapuun korjuu nivoutuu osaksi muuta metsänkäsittelyä.