Hakkeen hinta 2015

Toimittamamme polttohakkeen hinta on tällä hetkellä n. Hintaan vaikuttaa toimitetun erän määrä ja laatu, sekä toivottu toimitusaika. Tilaamalla ajossa haketta lämpölaitoksellesi varmistat juuri sopivanlaisen hakeen saatavuuden mahdollisimman edullisesti . Maatila – Lämmitysmuodon muuttaminen öljystä hakkeeseen. Polttoöljyn litrahinta on 1. Tuo siis hinta , mitä sama toimittaja on tarjonnut samaan kohteeseen. Ensiharvennuspuusta saa paremman hinnan hakkeena kuin kuituna.

Hyvin kuivuneesta irtokuutiosta haketta irtoaa parhaimmillaan yli megawatin verran tehoa, Ramlin kertoo. Hakkeen kysyntä kuitenkin vaihtelee turpeen saannon mukaan, siksi hakkeen tuotantoon on vaikea keskittyä täysillä. Energiapuun hinnat vaihtelevat reippaasti.

Ostetusta energiapuusta puolet oli karsittua rankaa ja vajaat prosenttia . Kiitos asiallisesta kysymyksestä. Myin viime kesänä km päähän toimitettuna autohakkurilla tehtyä haketta 10e irtokuutio alv. Muita hintoja : Raaka-aineesta kasattuna urakoitsija maksaa n. Foex Indexes Oy:n metsäenergian käyttöpaikan hintaseuranta, PIX Forest Biomass Finland Index, perustuu Suomessa metsähakkeella (metsätähde, runkopuu, kokopuu, kannot) sekä teollisuuden sivutuotepurulla ja –kuorella käytävän kaupan hintoihin. Metsähakkeelle, purulle sekä kuorelle on olemassa omat . Kokopuuna korjaamisen haittana, verrattuna karsittuun rankaan, on ravinteiden kulkeutuminen oksien mukana pois metsästä sekä hakkeen laadun.

Nopeasti laskenut öljyn hinta on hillinnyt intoa liittyä kaukolämpöverkkoon. Matti Niikkula muistuttaa, että muutos voi tapahtua nopeasti myös toiseen suuntaan. Ei erillistä kilometrikorvausta.

Käytettävät osat, tarvikkeet ja ulkopuoliset palvelut laskutetaan lisättynä yleiskustannuslisällä tai vähintään €. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Laikkahakkurit vaativat runsaasti tehoa traktorista, mutta ne ovat suhteellisen edullisia (kuva 5). Valmistajat eivät ilmoita myyntihintojaan verkkosivuilla, joten hinta. Hintatietoa löytyy myös muista lähteistä ja pieniä eroja on havaitta- vissa, mutta pääsääntöisesti metsähakkeen hinta asettuu reiluun 20 . Karsitun rangan ja kokopuun tilastoidut hinnat eivät sisällä valtion tukea, mitä maksetaan suurelle osalle energiaksi korjatusta pienpuusta. Markkinaosapuolilta saatujen tietojen mukaan kauppa oli laajoilla alueilla vaisua tai jopa pysähdyksissä mm.

Suomalaiselle puulle on asetettu sähkön tuotannossa tarkat vaatimukset. Venäläiseltä hakkeelta voisi vaatia edes selvitykset puuhakkeen alkuperästä. Venäläinen puuhake maksaa tällä hetkellä puolet suomalaisen hakkeen hinnasta ja syö alan kannattavuutta. Kuka tästä hyötyy ja kuka tätä ajaa?

Biotuotetehdas jalostaa hakkeen sellun lisäksi vaatteiden kuiduksi, kappaletulostuksen raaka-aineeksi, bioetanoliksi, biodieseliksi ja muiksi uusiksi tuotteiksi. Halvalla korjattava bioraaka-aine, lopulta hake , on biotalouden avainkysymys. Teollisuus huokailee hakkeen kallista hintaa.

Tukin hinnalla kuitupuuta markkinalle – lasku sahateollisuudelle. Tukin ja hakkeen hinnat ovat asettuneet pysyvästi sellaiselle tasolle, että sahateollisuus pysyy juuri ja juuri hengissä. Suomessa on vahva tahtotila korvata kivihiilen käyttöä hakkeella. Puun kysynnän merkittävä lisääntyminen voi johtaa sen tuontii… Developer.

Tuet vähentävät hakkeen tuotannon kokonaiskustannuksia ja alentavat hakkeen hintaa käyttäjän kannalta. Samoin kiinteiden polttoaineiden ( hake ja turve) hinnat ovat pysyneet vakaina.