Hakkeen hinta tilastokeskus

Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 1tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin. Energian hinnat nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kautta koko linjan. Hintojen nousuun vaikuttivat tuontipolttoaineiden kallistuminen sekä veronkorotukset vuoden . Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat alkoivat kuitenkin kohota syyskuussa.

Turvetuotteiden hinnat nousivat heikon turvetuotantokauden johdosta. Myös kaukolämmön hinnat kallistuivat kaikissa kuluttajaryhmissä, kuten myös liikennepolttoaineiden hinnat. Lämmitys- ja liikennepolttoaineiden hinnat kallistuivat. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden verotus kiristyi vuoden alusta. Dieselin hintaero moottoribensiinin on kaventunut pienemmäksi.

Metsähake pitää sisällään erilaiset raaka-ainevaihtoehdot, kuten kannot, hakkuutähteet ja runkopuut. Metsähake on tehty suoraan metsästä saatavasta. Wh ilman kuljetuskustannusta.

Foex Indexes Oy:n metsäenergian käyttöpaikan hintaseuranta, PIX Forest Biomass Finland Index, perustuu Suomessa metsähakkeella (metsätähde, runkopuu, kokopuu, kannot) sekä teollisuuden sivutuotepurulla ja –kuorella käytävän kaupan hintoihin. Tilastokeskuksen vuositilastoja metsähakkeen keskimääräisistä. Metsähakkeelle, purulle sekä kuorelle on olemassa omat . Lämmöntuotannossa esimerkiksi . Tietosisältö ja käyttötarkoitus.

Energiapuun kauppa -tilastossa esitetään metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun energiapuun hinta – ja määrätietoja. Tämä tilasto ei sisällä myöskään polttopuun (mm. asuinpientaloissa, maatiloilla ja vapaa-ajan asunnoissa käytettävät halot, pilkkeet ja hake ) raaka-ainetta. Tilasto ei kata metsäteollisuuden käyttämiä neste- mäisiä puupolttoaineita eikä pientalokiinteistöissä. Energian hinta on sidottu :sti turpeeseen, :sti hakkeeseen ja :sti raskaaseen polttoöljyyn.

Millainen on uusiutuvan energian toimiala? Millaisia voimaloita syöttötariffijärjestelmässä – mitä saatu aikaan? Miten energian käyttö on muuttunut? Toimivatko politiikkatoimet? Sisältö ja esityksen rakenne.

Merkitse hinta joko arvonlisäverollisena tai verottomana. CHP-laitoksen polttoainevalintaan ja. Hakkeen kilpailukyky parantunut tänä vuonna ja paranee edelleen ensi vuonna.

Pellettijärjestelmän hankintahinta ja vuosikustannukset olivat mo-. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa. Haketta pol- tetaan kattilassa ja useimmiten hake siirretään kattilaan ruuvikuljettimen avulla. Haketta voidaan polttaa ainoastaan alapalokattilassa, .