Hirsirakennuksen nostaminen

Vanhan rakennuksen seinät eivät välttämättä ole suorat. Asento kannattaa tarkistaa myös silmämääräisesti. Koko rakennusta ei välttämättä tarvitse nostaa korjattaessa kivien päälle perustetun hirsirakennuksen perustuksia. Perustukset ovat yleensä painuneet epätasaisesti, vain painuneiden kohtien nosto . Tee valitus toisesta kuvasta.

Hirsirakennuksen korjaus. Se on itse asiassa ohje, jossa selostetaan, miten korjaus pitää tehdä. Pienikin runkoa liikuteltaessa muurauksiin. En tiedä onko tästä aikaisemmin pohdiskeltu.

Minulla on vanha hirsimökki (tupa ja kamari ja lautaporstua). Mökin koko on noin 5xmetriä. Tehty aikoinaan kivien päälle ja nyt painunut niin että toinen puoli jo maata vasten.

Lattia painunut selvästi reunoistaan ja alapuolen kunnosta ei tietoa. Torpan nostaminen takaisin vaateriin, onko kokemuksia. Väkerryksiä: Kurkistus hirsitalon kengitykseen vakerryksia. Välimuistissa Samankaltaisia 7. Laitanpa tänne tämän vähän isomman väkerryksen. Mainittakoon että olen restaurointikisälli eli periaatteessa mun piti osata tämä homma vaikken koskaan ollut tehnytkään.

Olemme myös mieheni kanssa kiinnostuneita hirsirakentamisesta ja omalle pihallekin on savusauna syntymässä ihan oman metsän . Tässä korjausohjeistossa käsitellään esimerkkikohteen avulla hirsirakennuksen kengittämistä. Ohjeisto antaa yleiskatsauksen kengittämistyöhön liittyvästä suun-. Opinnäytetyön nimi: Vanhan hirsirakennuksen kunnostaminen ympärivuotiseen käyttöön. Työn ohjaaja: Kauko Tulla.

Oikaisu tehdään nostamalla rakennusta samoilla menetelmillä kuin edellisessä kappaleessa kuvattu hirren uusiminen. Rakennus tuetaan uuteen asemaansa korottamalla sokkelia. Rungon pullistumia voidaan . Jo toisena päivänä päästiin nostamaan kehää toisella varvilla. Kurssikonkari Jarmo Valo ja kaksiteräinen piilukirves.

Omistan pienen neliöisen mökin, joka sijaitsee tulva-alueella. Rakennuksen edustalle syntyi työkenttä, jossa oli hirsien. Tulvavesi nousee keväisin turhankin korkealle kivijalkaan, joten tarkoituksenani olisi nostaa mökkiä korkeammalle. Mikä olisi helpoin ja nopein tapa?

Aion joka tapauksessa purkaa katon ennen nostoa, joten piippu ei ole vaarassa katketa. Se tunne päänsisällä kun on pariin hirteen tehnyt tuon ikkuna aukon ja niin tulee. Yleisin korjauskohde on vanhojen hirsirakennusten kengitys.

Mökkiläinen, Tervehdys, kesämökki nyt tarvitsee hiukan uudistamista kun on liian matala rossipohja ja alimmat hirret ovat lahonneet osittain , joten vaihtoon meneee yksi tai kaksi hirsikertaa. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat: . Nostovaiheessa on hyvä ottaa kaikki ikkunat ja ovet paikoiltaan sekä tarvittaessa tarkkailla hormiston ja tulisijojen käyttäytymistä noston aikana. Korjauksessa on aina muistettava, että vanhakin hirsirakennus painuu. Siksi kaikki liitososat on kiinnitettävä . Onko kukaan rakentanyt hydraulista nostinta.

Tavalliset pullotunkit on kyllä halpoja ostaa. Mutta niitä ei saa matalaan koloon. Välillä on hankala löytää paikkkaa mistä nostaa seinää ja . Perinteisen parituvan tyypillinen pohjaratkaisu on usein nähtävissä vielä nykyisinkin käytössä olevissa hirsirakennuksissa. Paritupaa voidaankin syystä pitää perinteisen suomalaisen hirsirakennuksen perustyyppinä.

Sen runkorakenteena ja samalla julkisivumateriaalina on vaakasuuntaan salvottu hirsi, jota suojaamassa . Kaunista ja kestävää hirsirakentamista. Kengityksessä talo tai osa siitä nostetaan tunkeilla, poistetaan lahonneet hirret ja sovitetaan uudet alkuperäisiä vastaavat hirret lahonneiden tilalle. Usein kengitystöissä pitää uusia myös rakennuksen perustusta, koska .