Liimapuu gl30

Suomen liimapuuyhdistys vastaa suunnittelijoilta ja liimapuun käyttäjiltä esiin nousseeseen tarpeeseen ja samalla ennakoi tulevaa eurooppalaista standardisointia. Taulukossa on esitetty liimapuun GL-luokkien lujuus-, jäykkyys- ja tiheysominaisuudet. Lamellien paksuus on enimmillään mm. Näin olleen aikaisemmin liimattuina puutuotteina.

GL30h sekä halkaistun liimapuun luokat GL30cs ja GL30hs. GLluokkien lujuus- ja jäykkyysominaisuudet on esitetty taulukossa 3. Liimapuu ja liimapuujalosteet. Hinnat ovat verottomia nettohintoja ellei toisin mainita. Suomessa valmistajilta löytyy vakiona luokan GL30c . Liimapuuta käytetään rakennesuunnitelman mukaan vaakapalkkina tai pystytolppana pientalojen, hallien ym.

PreCut pilarit saadaan toimitettua työmaalle . Puun rakenne ja laskentamallit. Puutavaran lujuusominaisuudet. Liimapuu soveltuu hyvin rakenteisiin, joissa vaaditaan pitkiä jännevälejä ja arkkitehtonisesti kaunista ilmettä. Lujuusluokan GLja kahteen osaan halkaistun. METSÄ WOOD KUNINGASPALKKI LIIMAPUU.

Laaja valikoima standardikokoja. Valmistetaan asiakkaan mittojen mukaan. Poikkileikkaukset ja pituudet voidaan optimoida asiakkaan tarpeisiin. Palkki voi olla muodoltaan suora, korotettu tai kaareva. Metsä Wood liimapuurungot: GL30.

Liimapuun lujuusluokat GL30c, GL30h, GL30cs ja GL30hs on määritelty liimapuun uudessa 8. Osa Esimerkkilaskelmat. Suunnattu rakennesuunnittelijoille ja alan oppikirjaksi. Alussa Eurokoodi teoriaosuutta. Laskenta Eurokoodi mukaan ja lujuusluokan.

LIIMAPUU jonka lujuusluokka on GL3 GL, GLtai GL2 käytetyt puulajit ovat kuusi (Picea abies), mänty (Pinus sylvestris) . Pilareiden toinen pää on lovettu palkkia varten. Loveukset on suunniteltu 42×19 42×22 90x2ja 90x3palkeille. Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit.