Liittolaatta rakenne

Laatan valutilanteessa levy toimii muottina. Liittolevyn tasaisen alapinnan johdosta liittolevy toimii sisätiloissa valmiina sisäkattopintana ilman erillistä alakattoa. HC-liittolevy on tarkoitettu käytettäväksi betoni liittolaatassa ala- ja välipohjissa.

Se toimii samalla valumuottina ja vetoraudoituksena. Liittolevyssä on poimujen pohjassa tartuntapiikit, joiden avulla betoni tarrautuu levyyn ja ne toimivat näin yhdessä liittorakenteena. Betonin valuminen liittolevyn tartuntareikien läpi . Tutustu Formex-liittolevyjen asennukseen sivuilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät liittolevyjen mukana toimitettavassa asennusohjeessa.

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia liittolaatan leikkausliitoksen kestävyyttä. Liitto- laattojen osalta ei ole kattavia laskentamenetelmiä ja liittorakenteiden laskeminen perustuu pääasiassa kokeellisen tutkimuksen arvoihin. Tässä työssä tutkitaan ko- keen avulla annetun rakenteen leikkausliitoksen kestävyyttä.

Käyttämällä liittolaatassa nopeammin kuivuvia betonilaatuja päällystystyöt voidaan aloittaa huomattavasti aikaisemmin. Lyhyt selostus menetelmāstā, kāyttöalue ja mahdollinen kuva. Teräsbetoni- ja liittolaattojen mitoitusmenetelmä. Mitoitusmenetelmä koskee yhteen suuntaan kantavia betonilaattoja ja liittolaattoja , joissa levyn ja betonin välinen tartunta on harjaterästartuntaan verrattavissa.

Puubetoniliittolaatalla rakentamisen suurimpia etuja ovat vaivattomuus ja nopeus sekä putkien läpiviemisen helppous. Liittolaatalla on myös ympäristöministeriön tyyppihyväksyntä. Rakenteen päälle lasketaan. Eurokoodien käyttöönottoon liittyvään haasteeseen betoni-teräs. Työn rakenne perustuu päällekkäisen liittopal- kin, liittopilarin ja liittolaatan käsittelyyn omina kokonaisuuksinaan.

Solupolystyreenieriste, alapuolinen. Onkos joku vertaillut liittolevyn ja ontelolaatan kustannuksia keskenään ja mihin tulokseen päässyt? Omassa tulevassa kohteessa tontin koko ja muoto aiheuttaa enemmän ja vähemmän ongelmia. Koska tontti on kookas ja jyrkkä rinneprofiili, ei kovinkaan lähelle taloa pääse. Tästä tulee aikamoisia lisäkustannuksia.

Ja vesivahingon sattuessa rakenne ei kuiva ikinään. Esimerkiksi huoneistojen välisen ääneneristävyyden tulee olla sellainen, että voimakaskaan puhe ei saa kuulua rakenteiden läpi. Määräyksissä on vaatimuksia sekä ilma- että askelääneneristävyydelle. Betoni-teräsliittolaattoja käytetään kantavina ylä-, väli- ja alapohjarakenteina, yleensä . Ohjeet koskevat staat- tisesti kuormitettuja rakenteita.

Tekniikkalaatta ja P27R-ontelolaatta suunnitteluohjeet. TOTEUTUKSEN VALVONTA JA RAKENTEIDEN KELPOISUUS.