Lomakiinteistöjen hinnat

Kiinteistöjen kauppahintatilasto päivittyy nyt kuukausittain. Maanmittauslaitoksen julkaisema kiinteistöjen kauppahintatilasto on uudistunut. Aiemmin kaksi kertaa vuodessa julkaistut tilastot saa nyt liki reaaliaikaisesti ja jopa postinumeron tarkkuudella. Tilastoja voi hyödyntää kahdella tavalla: rajapintapalvelun . Laskentaan valitaan mukaan vain edustavat kaupat. Rekisterin tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin.

Kauppahintarekisteri on julkinen, ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista Suomessa . Se sisältää runsaasti erilaisia taulukoita maan hinnasta vuosittain jaoteltuna lääni- ja kuntaryhmiin. Metsämaan kauppa on käynyt selvästi aiempaa vilkkaampana. Viime vuosina myynnissä on myös ollut kooltaan . Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin prosenttia. Tiedot: Tuorein julkistus: Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa prosenttia edellisvuodesta 4. Pääkaupunkiseudulla hinnat. Omakotitalojen hintaindeksi, 1. KIINSTEISTÖJEN KAUPPAHINNAT.

Toinen on keväällä julkaistava vuositason tilasto ja toinen syyskuussa julkaistava puolivuotistilasto alkuvuoden kaupoista. Tilastot tuotetaan MML:n ylläpitämästä kiinteistöjen. Huviloiden toteutuneet myyntihinnat laskivat monta vuotta.

Hinnat nousivat jopa prosenttia. Suhteessa eniten lomakiinteistöjen hinta on laskenut Tampereen seudulla ja toiseksi eniten Itä-Suomessa. Päijät-Häme on Suomen kallein . Palvelun kautta voi hakea kerros-, rivi- ja omakotitalojen asuntokauppatietoja viimeisen kuukauden ajalta koko Suomen alueelta. Lomakiinteistöjen hinnat nousevat edelleen.

Kesämökkien ja kiinteistöjen kauppa piristyi toukokuussa. Monilla alueilla lomakiinteistöjen kaupanteko on alkuvuonna ollut lähes pysähdyksissä. Rakennusten verotusarvon määrityksen perusteena käytetty rakennusten jälleenhankinta-arvo on jäänyt huomattavasti jälkeen rakentamiskustannusten nykytasosta.

Kaavoitettujen ranta-alueiden hinnat ovat nousseet reippaasti alkuvuoden aikana. Heikko talous on saanut ostajat varovaisiksi. Huonokuntoinen 60–70- luvun mökki ei nykyostajaa kiinnosta. Lue, miten mökkien hinnat muuttuivat eri puolilla Suomea. Rekisteri on pohjana myös neu- rolaskennan arviointisovelluksissa.

Neu- rolaskennassa voidaan itsejärjestyvän kartan avulla ryhmitellä ja havainnollis- taa hinta -aineistoa tietyllä alueella ja tut- kia eri tekijöiden vaikutusta kauppahin- taan. Hintatiedot ovat kaikkien saatavilla. Näistä lähes puolet eli joka kolmas .