Maalaus ulkonäköluokka

Luokitusjärjestelmä sisältää valmiin pinnan ulkonäkövaatimukset peittäville käsittelyille ja . Tällöin suunnittelija ilmoittaa maalaustyöselostuksessa maalauskohteen (esim. sisäseinä) ja halutun värisävyn, jonka lisäksi hän ilmoittaa toimivuustunnuksen, josta käy ilmi maalausalustan ryhmä, tilan rasitusluokka, maalauksen ulkonäköluokka , suunniteltu kunnossapitoväli ja kiiltoaste. Maalausurakoitsija ilmoittaa . Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. Peittävän maalauskäsittelyn ulkonäköluokat sisällä Ps Ps Ps Ks Ks3.

Huoltoväli: K= Keskipitkä (5-vuotta). Myös rasitus- ja ulkonäköluokat on uusittu. Tässä RT-ohjeessa esitetään maalattavien pintojen ulkonäköluokat.

Kolmas osatunnus on rasitusluokan tunnus. Sisätiloissa vallitsevat olot jaetaan tasoituk- seen kohdistuvan . Värin ja kiillon tulee olla tasainen ja vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen.

Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Kelpoisuuden osoittaminen. Vastaanotto- ja jälkitarkastukset. Valmiissa pinnassa sallitaan . PINTAKÄSITTELYN ULKONÄKÖLUOKAT.

Esimerkiksi puulattiat voidaan maalata , lakata, öljytä tai vahata. Kaikkien maalaustyössä käytettävien maalaustuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja tehdasvalmisteisia. Uusin heikennys aliurakoitsijan kannalta on maksuehdoissa käytetty päivän maksuaika. Pintakäsittelytyypin mukaiset sisätilojen puupintoja koskevat ulkonäköluokat.

Ja taas artisti eli urakoitsija maksaa. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. Hankittava työ on kuvattu tarjouspyynnön mukana seuraavissa liitteissä. Tarjottavan urakkasuorituksen tulee olla mainittujen liitteiden mukainen. Rapatuttujen julkisivujen maalaus.

Pu jonka mukaan ulkonäöllä, tasaisuudella ja sileydellä on tavanomaista . Kokonaiskalvonpaksuus 2µm. Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2. Rasitusluokka: Ankara ilmastorasitus ulkona.