Milloin tarvitaan rakennuslupa

Tiedätkö millon tarvitset rakennusluvan tai toimenpideluvan. Milloin lupa tarvitaan ja milloin ei? Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa.

Luvan myöntäjänä on paikallinen rakennusvalvontaviranomainen. Jos huoneiston tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan, on aina oltava yhteydessä rakennusvalvontaan. Tarvittaessa on hankittava asianmukainen rakennuslupa.

Käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa esimerkiksi kuivan tilan muuttamista märkätilaksi. Varsinaisen rakennuksen rakentamiseen tarvitaan lain mukaan rakennustupa. Kunnalla on rakennusjärjestys, josta selviää tarkemmin milloin rakennuslupa tarvitaan. Rakennusluvan sijaan voidaan tarvita toimenpidelupa. Asemakaavakartta ja -määräykset löytyy kartta.

Alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan ennen rakennusluvan myöntämistä usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle (ELY-keskus tai asemakaavoitus). Suurin osa suunnittelutarveratkaisuista . Asumme Helsingissä ja naapuri on ottanut silmätikukseen meidän terassin.

Teimme sellaisen tason vaan pölkkyjen päälle noin puolen metrin korkeuteen ja n. Lue myös mitä ovat toimenpide- ja purkulupa. Tässä artikkelissa tutustut rakennusluvan hankintaan ja kaikkeen siihen liittyvään. Lue tämä ja tutustu rakennuslupien yksityiskohtiin. Vanhoista rakennuksista ei välttämättä ole olemassa piirustuksia ollenkaan. Tällöin vanha rakennus mitataan sisältä ja ulkoa, . Tämä ohje kertoo, milloin märkätilojen rakentamiseen tarvitaan lupa ja kuinka lupaa haetaan.

Märkätiloja ovat ne huonetilat, joiden lattiapinta joutuu vedelle alttiiksi ja joiden seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä − käytännössä siis tavanomaiset suihku- ja saunatilat. Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Pieniä rakennelmia voivat olla esimerkiksi katokset tai kioskit.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman ja laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei. Vaikka pienet rakennelmat eivät aina vaadi rakennuslupaa , voivat ne silti edellyttää toimenpidelupaa. Tämän vuoksi onkin aina hyvä varmistaa käytäntö ennen . Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa.

Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kunta voi rakennusjärjestyksellä määritellä pienempien rakennusten .

Isommat rakennusprojektit vaativat rakennusluvan. Silloin rakennusvalvontaan kiikutetaan kirjallinen lupahakemus liitteineen, joista selviävät muun muassa rakennettavan alueen omistus- ja hallintasuhteet sekä rakennussuunnitelmat.