Pihasaunan etäisyys

Jäsenenä voit myös itse kysyä kysymyksen palstalla. Valmis pihasauna harkkojen päälle,mitä lupia tarvitaan ja mitkä ovat turvaetäisyydet muista rakennuksista? Meillä rakennuksiin täytyy olla 8m etäisyyttä (omiin ja naapureiden 🙂 ) Ja kuntakohtaisia eroja tuossa etäisyydestä tontin reunoihin on.

Kannattaa lisäksi miettiä sijoittelun sopivuutta ja järkevyyttä vähimmäisetäisyyksien ohella. Usein pihasauna on tyyliltään päärakennukseen nähden erilainen, jolloin se voi sopia ympäristöön hieman suuremman etäisyyden avulla. Usein saunat ovat myös aika matalia, joten savujen kulkeutuminen saunan. Rakennusjärjestys sisältää yleensä paljon yksityiskohtaisempia, yleensä myös saunoja koskevia määräyksiä.

Vaikkapa Tuusulassa saa ainoastaan saunan ( pinta-ala alle 30m2) rakentaa etäisyydelle – metriä rantaviivasta, muunlaisia rakennuksia ei lähtökohtaisesti hyväksytä. Onkohan jollakin pihasaunaa ? Yllättäen näin juhannuksena tuli sellainen olo, että pakko saada sauna pihalle. Mitähän rakennusmääräyksiä siihen on?

Esim etäisyydet rajoista yms. Laitoin jo viestiä kuntaan, mutta . Rakennusmääräykset edellyttävät että rakennuksen etäisyys tontin rajasta on vähintään neljä metriä. Lisäksi rakennuksen sijoittelussa tulee huomioida harmaavesien käsittely. Rakennuksen värit oli valittu siten, että ne mukailisivat olemassa olevaa omakotitaloa.

Värit ovat vihreät seinät, valkoiset pieli- ja räystäslaudat ja musta peltikatto. Pihasaunan etäisyydet ja osastointi. Suunnitte- lussa oleva sauna on kerroksinen . Sopiva etäisyys riippuu muun muassa maaston kaltevuudesta, maaperän laadusta ja kaivotyypistä.

Ohjeellisena vähimmäisetäisyys on kymmenen metriä, kun kyseessä on rengaskaivo. Porakaivo voi olla lähempänäkin. Pohjavesiolosuhteista ja jäteveden johtamistavasta riippuen kaivo voi sijaita . Piharakennuksen etäisyys talosta?

Tässä ois taas tallainen kymysys: Meille on nyt aika nopeella varotusajalla, eli huomenna tulossa vihdoin sauna. Erinäisistä syistä haluisimme sijoittaa sen hyvin lähelle talon seinustaa. Toimenpideluvan hakeminen on Lepistön. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan metrin tai metrin etäisyys rantaviivasta. Mikä on paloturvallisuusvaatimus . Ylikorkeassa saunassa ei ole löylyjä, vaikka kiuas olisi kuopassa saunan lattiatason alapuolella.

Kiukaan korkeudella ei siten ole merkitystä. Vain lauteiden ja katon välisellä etäisyydellä on merkitystä. Lauteiden korkeus on mitoitettava katosta alaspäin, ei lattiasta ylöspäin, sillä saunan lämpötila laskee katosta alaspäin . Jos kyseessä on sekä sisäkaton että vesikaton läpivienti, on tarkistettava vesikaton ja yläpohjan välinen etäisyys , jotta Jeremias –. Onnistuneen toteutuksen lähtökohtana on perusteellinne saunan suunnittelu yksilöllisyyttä unohtamatta. Saunan Piipun liitos ei osu vesikattoon.

Tärkeimpiä asioita ovat suojaetäisyydet saunan palaviin rakenteisiin, kuten seiniin, kattoon ja lauteisiin. Ovatko kiukaan ja lauteiden etäisyydet riittävät? Erillistä autosuojaa ei tarvitse palo-osastoida, kun sen etäisyys saman tontin rakennuksesta on vähintään metriä, enintään m. Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, autosuoja erotetaan asuintiloista luokan EI rakennusosin.

Osastoivassa seinässä olevalta ovelta . Etäisyys rantaan lasketaan keskiveden korkeudesta. Suojaetäisyy- den pituuteen vaikuttaa eniten maaperän .