Puun paino kuutio

Onko jotenkin erityisen vaikeaa vai sanoa esimerkki tyyliin: laudan paksuus×leveys × pituus painaa xx. Miksi meidän perkärryilijöiden pitää ruveta laskemaan lautoja kuutioina. Lähettäjä: MaukkaKeskiviikkona 25.

Viesti: tulipa bongattua tuommoinen liikkuvan poliisin sivuilta. Välimuistissa Samankaltaisia 5.

Tilavuuspaino kuvaa puutavaran tuoreutta ja kos- teutta, jotka ovat tärkeitä tekijöitä tuotantoprosessin kannalta. Alhai- nen tilavuuspaino kuvaa myös lahon aiheuttamaa kuiva-ainetappiota. Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puuta , sitä suurempi lämpöarvo.

PUUN TIHEYDELLE ON MONTA LUKEMAA. Polttopuukaupassa käytetään yleisesti tilavuusmittoja. Ostaja voi saada selville puun kuiva-ainemäärän ja energia-arvon tuntiessaan tilavuuden, tiheyden ja massan monet termit.

Kaatohetkellä puun tiheydestä käytetään nimitystä tuoretiheys. Kuis moni tietää mitä eri ainekset painaa per kuutio ? Siit tiedost vois olla pal. Tuare koivu pinossa, 7kg kuutio. Olen nähnyt montakin umpipuista kuution muotoista puupalikkaa. Sellaanen on varmasti kiintokuutio.

Voit itse vaikka tehdäkin sellaisen jos taiitoja riittää. Katso kuitenkin ensin vaikka internetistä mikä on kuutio , ettet tee väärin. Puutavaran kiintokuutio tarkoittaa kuutiometriä , . Paljonko painaa kuutio klapeja ? Kyllä suomalainen koivu sen verran hitaasti kasvaa, että kuivana painoa jää kiinnolle yli 7kg ja heittomotille klapua likelle 300.

Kun on tämmöinen aukko siistyksessä, pitää kysyä. Toki puun järeysluokka vaikuttaa, itseä kiinnostaa lähinnä koivu, havu kuitupuu ja tukki. Yleisimmin puun tiheys ilmoitetaan ilmakuivatiheytenä, jolloin puun massa ja tilavuus on mitattu puun kosteuden ollessa (tai ). Tiheys ilmoitetaan usein myös . Olettakaamme, että kyseessä on jokin Suomen kolmesta yleisimmästä puulajista.

Puun tiheydet vaihtelevat suuresti.

Tukki on tuore ja terve, halkaisijaltaan cm. Koivu on näistä kolmesta ainekseltaan tiheintä. Kuiva kiintokuutio koivua painaa noin 6kiloa.

Pinokuutio taasen on keskimäärin noin kiintokuutiota (vaihteluväli – 65). Näillä arvoilla laskettuna yksi pinokuutio kuivia koivuhalkoja painaa noin 4kiloa. Puukuljetuksessa kyseessä on yleesä pinomuotoinen kuljetus ja pyöreä puu , joten nuo painoarvot ovat PYÖREÄN puun PINOkuutiopainoja. Läpimitta voidaan mitata mittasaksilla tai -kaulaimella.

Saksilla tai kaulaimella mitattaessa voi tulos olla virheellinen, jos puun poikkileikkaus on. Katsotaan pystypuiden tilavuustaulukosta puun tilavuus eli kuutiosisältö. Peräkärryn kanssa asioiva asiakas haluaa usein tietää kyllästetyn puun painon. Kuutio puuta voi painaa jopa 8kg. Kestopuu painaa saman verran kuin käsittelemätön sahatavara . Eri polttoaineiden ja yksiköiden vertailu on haasteellista, koska termejä ja mittayksiköitä on suhteellisen paljon.

Alla yksinkertaistettuna sekä puun eri mittayksiköiden että eri energianlähteiden keskinäistä vertailua. Teollisuus- ja kuitupuuhakkeen kuiva-tuoretiheys ja painomittauksen muuntokertoimet korkeampi kuin. Ja jos pistän useamman puun tai puskan ja vielä vähän nurmikollekin lisävoimaa , niin riittääkö peräkärryllinen enää mihinkään?

Ja jos sitten pitää tehdä useampi hakukierros niin varmaan kannattaisi mieluummin tilata isompi erä kerralla. Välivarastointi vain on vaikeaa. Osaako kukaan arvioida paljonko painaa kuutio. Vastoin yleistä käsitystä itse puuaineksen laadulla on vain vähän merkitystä lämpöarvoon. Yksi pinokuutio vastaa energialtaan 1litraa kevyttä polttoöljyä.

Tuoreessa puussa voi olla kosteutta 3kiloa kuutiossa. Tuoreen puun painosta voi keväällä tai loppusyksystä lehtien varistua olla puolet vettä. Energiapuun mittausopas on hyväksytty energiapuun mittaustoimikunnassa.

Muuntolukua käytetään tuoreen energiapuun mittauksissa ympäri vuoden ja silloin, kun mittauserän kosteus on kyseisessä luokassa. Lopputulos ilmoitetaan kuutiometrin kym-.