Routaeriste mitoitus

Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuneet ja uudistumassa olevat osat tuovat routa- ja alapohjan eristeiden laskentaan huomattavasti lisää työtä. Myös routaeristeen paksuus on huomattavasti suurempi. Herkästi vaurioituvien betoni- ja tiilirakenteiden routasuojaus tulee mitoittaa kerran vuodessa esiintyvän . Routasuojauksen mitoitus ja suunnittelu tulee aina tehdä kohdekohtaisesti ottaen huomioon maapohja ja routimisolosuhteet, ilmasto sekä käytettävät rakenneratkaisut.

Mitoituksessa keskityttiin Etelä- ja Keski-Suomen ilmasto-. Kylmissä rakenteissa routaeristeen tehokkain sijoituspaikka on perustuksen alla, jolloin on käytettävä riittävän puristuslujuuden omaavaa EPS-laatua, esim. Maan routaeristäminen alkoi lisääntyä, kun taloudelliset ja kestävät EPS- eristelevy, eli kansanomaisemmin styroksieristeet yleistyivät.

Routaeristeiden ominaisuudet muuttuvat käyttöolosuhteiden mukaan. Aikaisemmin routaa vastaan käytettiin esimerkiksi talon seinustalle kasattua lunta, mutta sulamisvedet altistivat rakenteita kosteusrasitukselle. Ohjelmalla voi myös mitoittaa erilaisten pihateiden ja katujen routaeristyksen. EPS 2Routa ja EPS 3Routa.

Penger- ja siirtymärakenteet. Rakennuksen nurkkien routasuojaus. Kuormituskestävyysmitoitus. Rakenteiden tausta- ja alustäytöt.

Suomen olosuhteissa pakkanen ja routa ovat vuosittain toistuvia ilmiöitä, joiden kanssa on opittu elämään. Roudan ja pakkasen huomioon ottaminen talon- ja infrarakentamisen suun- nittelussa ja toteutuksessa hallitaan yleensä hyvin. Alan tutkimus ja kirjallisuustuotanto on ollut kattava, joten aiheen yleinen tietämystaso.

Omakotitalon jalan kuljetta- vien käytävien ei tarvitse olla leveitä. Ratarakenteessa – vuotta olleista XPS- routalevyistä otetun näytekappaleen ja niiden vesipitoisuus- ja lämmönjohtavuusmittausten perusteella voidaan todeta, että nykyvaatimukset täyttävät levyt ovat . OKTO – eriste ei kovetu hydraulisesti, jolloin sen työstettävyys. Poikkeuksen muodostaa luonnonkivilaattapäällysteet, joille ei sallita routanousua ja ne mitoitetaan yleensä. Routasuojaus tuleekin mitoittaa kes- tämään myös mahdollisia ääritilanteita. Finnfoam ei tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä, koska Finnfoamin solura- kenne on täysin yhtenäinen ja suljettu.

Finnfoam toimii luotetta- vasti myös vaativissa olosuhteissa. Erillisen kevyen liikenteen väylän mitoitus. E2), jonka tulee täyttyä levykuormituskokeilla tehtävissä.

Routarajan syvyys saadaan ohjeen sivulla olevasta kuvasta jossa esitetään. EPS- routaeristeen mitoitus mitoitusnomogrammien avulla.