Routaeriste syvyys

Pohjalle asennetaan soratäyttö ja tiivistetään se noin 5mm syvyyteen ja varsinainen eriste noin 3mm päällysteen alapuolella. Eristeen paksuus 1mm m etäisyydellä sokkelista. Paksuus mm seuraavan m matkalla ja siitä eteenpäin mm, eristeet asennetaan m leveämmälle kuin päällyste, routaeriste. EPS- routaeriste asennetaan tasatulle hiekka- tai sora-alustalle seinästä poispäin viettäväksi. Tärkeää on muistaa routalevyjen eri kerrosten asennus . Kallistussuhde rakennuksesta poispäin on väh.

Maan routaeristäminen alkoi lisääntyä, kun taloudelliset ja kestävät EPS- eristelevy, eli kansanomaisemmin styroksieristeet yleistyivät. Aikaisemmin routaa vastaan käytettiin esimerkiksi talon seinustalle kasattua lunta, mutta sulamisvedet altistivat rakenteita kosteusrasitukselle. Routaeristeet mitoitetaan siten, että ne kestävät . Puutteellinen tai väärin tehty perustusten routaeristys aiheuttaa usein hankalasti korjattavia ja taloudellisesti suuria vaurioita.

Vähäisellä ja usein myös väärin perustein tehdyllä ”säästöllä” rakennusaikana saatetaan . Kuten lämmin asuinrakennus EPS 1Lattia. EPS 1Routa etäisyys nurkasta seinälinjalle L. Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen läänit m. Kunnon perusta perustuksille: Massanvaihdot, salaojat ja routaeristys huolellisesti. Talon perustus on juuri niin tärkeä perusasia kuin jo itse sanakin osoittaa.

Roudaton syvyys riippuu sijainnista. Perustukset pitää ulottaa joko routimattomaan maahan tai routasuojata. Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuneet ja uudistumassa olevat osat tuovat routa- ja alapohjan eristeiden laskentaan huomattavasti lisää työtä. Helpottaakseen suunnittelijoiden työtä Finnfoam teki laskentaohjelman routa- ja alapohjaneristeiden mitoitukseen.

Routasuojauksen tulee toimia luotettavasti vähintään vuotta. Jälkeenpäin routaeriste on kallis ja työläs uusia. Testi kuvastaa hyvin olosuhteita, joihin routaeriste joutuu . Miten routaeristys toimii?

Maan sisällä nämä lämpötilanvaihtelut ovat huomattavasti pie- nemmät. Kylmissä rakenteissa routaeristeen tehokkain sijoituspaikka on perustuksen alla, jolloin on käytettävä riittävän puristuslujuuden omaavaa EPS-laatua, esim. Siis ihan oikeasti, jos perustukset tehdään kunnolla nykyajan tavan mukaan, eli ulkopuolelle tulee routaeristeet pintaa, sopivan syvä sokkeli, salaojitus oikealle syvyydelle ja laadukkaat maa-ainekset. Maksaa ne levyt jotakin ja niiden asennus. Alapuolisella levyllä kun ei voi korvata vaakasuuntaista . Eristämisen tarkoituksena on myös estää lämpövuodot sokkelin sisältä ulos.

Perustamistapa ja – syvyys vaikuttavat eristyksen mitoittamiseen. Onnistunut routaeristys edellyttää asiantuntevaa suunnittelua. Valitaan teknis-taloudellisin perustussyvyysvaihtoehto. Jos liittymien tulosuunnat mahdollistavat, on suositeltavaa sijoittaa viemäriä lukuunottamatta kaikki putket ja kaapelit samaan kaivantoon. Aina tämä ei ole mahdollista.

Kaivannon syvyyden määrää vesijohto, joka jäätymisen estämiseksi on kaivettava routaeristeen ulkopuolella n. Sijoitettaessa salaojat matalaan perustetun rakennuksen perusmuurin ulkopuolelle routaeristeen alle, on salaojan peitesyvyyden oltava vähintään m. Pienempää peitesyvyyttä kun m maanpinnasta ei tulisi käyttää silloinkaan, kun salaojaputken yläpuolella on leveydeltään ja paksuudeltaan riittävä routaeristys salaojien ollessa rakennuksen vieressä. Salaojissakin kulkee vesi aivan kuten. Suositeltava lietepesän syvyys on 5mm.

Sokkelissa muutamin paikoin pieniä halkeamia, yksi isompi nurkassa jossa seissyt aiemmin vesi. Yhden naapurin seinä 8-m päässä, laitettu salaojat vuosia sitten ja talo n. Nopeasti kotiin toimitettuna.