Taimikon raivaus tiheys

Etenkin pihlajan ja pajun määrä pidetään alhaisena ja tiheiköt raivataan. Uudistusalan raivaus on syytä tehdä huolellisesti niin, ettei sin-. Tarkista istutustiheys ja taimikon tiheys taimikonhoidon jälkeen. Voit tarkistaa istutustiheyden metrin. Yleinen menetelmä määrittää taimikon tiheyttä on suorittaa ympyräkoeala.

Ympyräkoealamenetelmä perustuu hehtaarin ja koealan pinta-alasuhteeseen. Etelä- ja Keski-Suomessa taimikko on tässä vaiheessa yleensä 10–vuoden ikäinen. Sovitaan metsäasiantuntijamme kanssa harvennettavat kohteet. Videolla metsänhoitaja Kari Kannisto kertoo miten taimikon oikea kasvatustiheys arvioidaan. Raivaus – taimettumista haittaava puusto.

Optimi puuston määrän, kasvu- nopeuden ja laadun välillä. Männyn taimikonhoito suositellaan tehtäväksi 5-m:n pituudessa. Onko tätä ennen syytä perkata samasta tuppaasta (hyvin lähekkäin) kasvavat taimet pois. Monimuotoisuuden vaalija jättää koivun lisäksi taimikkoon jonkin verran myös pihlajia, raitoja ja haapoja. Männyn taimikkoa ei pidä harventaa vielä perkauksen yhteydessä, sillä varhaisessa vaiheessa tehty harvennus heikentää mäntyjen laatukehitystä.

Jos taimikon annetaan kasvaa . Ja jaljellä olevat kuuset ovat monenlaisen kokoisia, eli tasapituisen taimikon saaminen ei onnistunut. Taimikonhoito = perkaus ja harvennus. Ja vielä tämän lisäksi tuli jätettyä kaikkien ohjeiden vastaisesti kuusia pidempiäkin koivuja! Tuottava metsänkasvattaminen on ketju oikein ajoitettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on metsän harvennus.

Vanha sanonta ”Metsä kaipaa kirvestä” pitää edelleen paikkansa, sillä oikea- aikainen harvennushakkuu on metsän parasta terveydenhoitoa ja avain jätettävien puiden järeytymiseen. Hoidamme taimikkosi kuntoon. Kannattaa seurata, etteivät heinät ja nopeasti kasvava vesakko tukahduta taimia. Kasvu keskitetään taimikon laadukkaimpiin runkoihin. Metsikön kokonaiskasvuun harvennuksella on vain vähän vaikutusta.

Harvennus oikeaan tiheyteen n. Urakoitsija lähes pilasi taimikon ja kaikki piti istuttaa uusiksi. Istutus, taimikon hoito ja taimikon raivaus lopulliseen kuntoon Kemera-tuella ovat minun osuuteni. Varhaisperkaus kannattaa tehdä 1-metrin pituusvaiheessa.

Kuusen taimikko harvennetaan lopulliseen tiheyteen 3-metrin pituisena, männyntaimikot 5-metrin pituisena. Tällä reseptillä työ on kustannustehokkainta ja hoidon tuloksena syntyy laadukas taimikko. Miksi suosituksissa painostetaan yhä .