Teräspalkkien mitoitusohjelma

DOF-Teräs ohjelmalla voi mitoittaa 1-aukkoisen teräspalkin tai -pilarin RakMK B7:n mukaan. Rakennetta voi kuormittaa 3:lla kuormitustapauksella, joista ohjelma mitoittaa vaarallisimmalle. This software is in finnish only!

Mitoitusohjelmalla voidaan suorittaa staattinen- ja väsymismitoitus ratapalkille, jolla kulkee kaksi siltanosturia. Laskentaohjeena käytetään uusia Eurocode EN -standardeja. Metsä Wood on julkaissut 23.

Teräspalkkien ja -pilareiden mitoitusohjelma D. Dimension table of the beams. Minkälainen L-teräs olisi riittävä kantamaan parvekkeen ontelolaatat. Ontelolaatat on m pitkiä, toinen pää kantaa ulkoseinän ulkokuorelta ja toinen. Anstar tarjoaa suunnittelijoiden käyttöön mitoitusohjelmia , joiden avulla Anstarin tuotteilla toteutettavat liitokset voidaan suunnitella uusimpien suunnittelunormien mukaan. Rakenteiden suunnittelua varten Anstar on tehnyt tuotteistaan ACAD- blokkeja ja Tekla Structures komponentteja, joiden avulla Anstarin tuotteiden . Myöhemmin siihen on lisätty teräspalkkien laskentaominaisuuksia, jolloin se sai nimekseen Pupax (extended Pupa).

Uusin versio on eurokoodin mukainen PupaXv. Betonisten palkki- ja laattarakenteiden tarkasteluohjelma Betlas- on nyt . Pilari-palkkiliitos, palkki kannatetaan pilarin päältä. Teräsrakenteiden välisten pulttiliitosten mitoitusohjelma EN. Yleistä mitoitusohjelmasta.

Kuva liitoksesta, jossa teräspalkki liitetään pilarin päähän hitsattuun päätylevyyn. Yrityksen tuote on web-palvelu jossa yksittäiset laskenta- ja mitoitusohjelmat ovat käytettävissä selaimella samassa käyttöympäristössä. TTeräspilari-palkki ripalevyliitos. TOhutuumainen teräspalkki. TTeräspilarin universaalijatkos.

TTeräsristikon solmupistetarkastelu, ks. Olen ajatellut rakentaa laiturin, jossa rantaan valetaan noin kuution betoniarkku. Kävelysillan rakentaisin kahden yhdeksän metriä pitkän RHS-palkin ( 80mmx80mm) varaan.

Tällä ohjelmalla voidaan mitoittaa maanvarainen pilari- tai seinäantura. Tässä ohjeessa esitettyjen kuormaluokkien arvot vastaavat käyttörajatilakuormia (ominais- kuormia). Sen sijaan nyt kiinnittäisin huomiota johonkin muuhun. Ymmärsin että olet tekemässä teräspalkeista puukantista laituria tyyliin ulokepalkki. Ohjelmalle annetaan seuraavat lähtötiedot.

Minä olen ollut tuontyyppisellä laiturilla, ja oli kyllä sitten sviddumainen kokemus. Kun sinne päähän käveli, se alkoi yhtäkkiä tutajamaan niin että hyvä ettei heittänyt . CLT-rakenteiden mitoitukseen. SIVUTTAISTUETTU KAKSIAUKKOINEN PALKKI. Alkuarvot: Teräs S2IPE.

Betonileukapalkki, b, Jännitetty tai teräsbetoninen leukapalkki, jonka uuma on vaarnattu. Ontelolaatan leikkauskestävyys laatan tukeutuessa palkkiin voidaan tarkistaa Flexibl- mitoitusohjelmalla. Edellä E Ib on teräspalkin (IPE 360) jäykkyys, ja Lb on sen pituus.

Jos liitoksen alkujäykkyys on vain vähän vaatimusta suurempi, se merkitsee, että liitosta op- timoitaessa ei kannata koskea sellaisiin komponentteihin, joilla on eniten merkitystä liitoksen jäyhyyden eli sen alkujäykkyyden suhteen.