Valuharkko raudoitus

Ruduksen muottiharkko on vaivaton asentaa ja isot valuontelot on helppo valaa. Harkot valmistetaan Haminan tehtaalla voimassa ole- vien määräysten, ohjeiden ja standardien . Näin rakentaja pystyy vähentä- mään vastuullaan olevia työmaan jätekustan- nuksia. Lämpökiviseinät raudoitetaan aina rakenne-.

Pystykuorma ilman vaakakuor- maa.

Raudoituksen lujuusarvot. Harkkoseinä mitoitetaan rajatila-. Kutistumisraudoitus sidotaan pystyraudoitukseen varmistamaan pystyteräksien paikallapysyminen ja oikea sijainti valunaikana.

Kulmaharkkoihin on tehty molemmille sivuille ohennettu seinämä, joka lyödään irti, jotta raudoitus saadaan kulkemaan jatkuvana nurkissa. Ohennettu seinämä helpottaa kulmaharkon työstöä. Teräkset tuetaan niin , että valusaumassa ym- päröi ne joka puolelta ja vaadittavat toiminnalli- set- ja suojaetäisyydet saavutetaan.

Mikäli käytetään suurempaa valukorkeutta, on rakenteen tuentaan ja betonimassan täyttämi- seen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Betoniharkot ovat lujaa materiaalia, joka kes- tää hyvin pakkasrasitusta. Ammattitaitoisen henkilöiden käsissä niistä syntyy luja, näyttävä ja kestävä rakenne. Tarkastetaan että kaikki raudoitukset ovat paikoillaan ja kiinnitetty niin, että ne pysyvät valussa paikoillaan.

Väli- ja ulkoseinän liitoksessa tehdään reikä ulkoseinän harkkokuo-. Myös profiiliteräksen kanssa on käytettävä vetoteräksiä. Palkin raudoitus ja kapasiteetti on ilmoitettu taulukossa 3. Korkea betonivalu on suunniteltu rakenteisiin, joiden raudoitus , ikkuna- ja oviaukot ja seinäelementtien sijainti mahdollistavat täytebetonin vapaan valumisen. Betonointi aloitetaan, kun seinä on ladottu piirustusten mukaiseen korkeuteen saakka. Betoni valetaan kerroksittain, jolloin kerroksen enimmäiskorkeus on metriä . Seinät mitoitetaan pysty- ja vaaka kuormille sekä niiden samanaikaiselle yhteisvai- kutukselle.

Ne ovat erinomainen ratkaisu mm. Rungon pystyttäminen valuharkoilla on nopeaa ja helppoa. Harkot ladotaan päällekkäin ja ne toimivat valumuotteina. Näin vältetään laudoitus, muuraaminen. Betoniva- luharkkoja käytetään yleisesti perustuksissa, kellarin seinissä, ulko- ja väliseinissä, pilareissa, tukimuureissa ja aidoissa.

Muottiharkon osat ja käsitteitä esitetään kuvassa 12.

Valettavien betoniharkkojen ladontaa. Vaaka- raudoitteet asennetaan valuharkossa olevaan . Sertifioitu siveltävä vedeneristysjär- jestelmä. Teräsbetonilaatta, keskeinen raudoitus. Eroa on havainnollistettu opinnäytetyön taulukoissa ja 9. Betonin puristuslujuuden ominaisar- vo fck, vetolujuuden ominaisarvo fctk,ja kimmokerroin . Maanpaineseinä mitoitetaan pystyraudoitettuna, joka tukeutuu alapäästään anturaan ja yläpäästään ontelolaatastoon, koska vaakaraudoitettuna jännevälit rakennuksen muodosta johtuen kasvaisivat kohtuuttomiksi.

Lakka MH-1muottiharkko soveltuu kantaviin rakenteisiin ahtaisiinkin paikkoihin. Lakka- muottiharkot soveltuvat käytettäväksi kantaviin väliseiniin, maanpaineseiniin ja tukimuureihin sekä maatilarakentamiseen. Kävimme nostamassa ensimmäisen varvin (varvi = kerros) valuharkot valmiiksi, jotta niiden asennus onnistuisi mahdollisimman nopeasti kosteaan. Valuharkon mitoituksessa huomioidaan .