Vastaanottokatselmus pöytäkirja

Lomaketyyppi, Täytettävä lomake. YSE:n mukainen vastaanottotarkastus. Rakennuttaja tai tilaaja. Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto. VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA.

Tämä pöytäkirjaiomake ja lomake. Suonsyrjän alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Urakan vastaanottotarkastus pidetään, kun sopimusten mukainen työsuoritus on saatu val-.

Taloudellinen loppuselvitys. Vastaavasti urakoitsijan on . Aloituskokouksen pöytäkirja. Suunnittelussa, sopimuksissa, tarkastuksissa ja pöytäkirjoissa on hyvä käyttää. Tarkistettu, muuttamaton, 2. Niiden vastaanottotarkastus on välittömästi työrupeaman valmistuttua.

Miten asiat käydään läpi. Merkittävän osan vastaanottoa muodostaa rakennuksen suunnitelmien . Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Teuvan kunta, puheenjohtaja. Toimenpiteet: Urakoiden vastaanottotarkastuksissa tarkastetaan suorituksen sopimuksenmukaisuus ja kirjataan muutokset.

Vastuuhenkilöt: Valvojat ja projektipäällikkö. Molempien osa- puolten kannalta on erittäin tärkeää, että hankkeen aikana työmaakokouksissa sovituista muutoksista on tehty pöytäkirjoihin molempien osapuolten hyväksymät muutokset. Tarkastuksista laaditaan aina pöytäkirja , joka allekirjoitetaan.

Pöytäkirjaan kirjataan tarkastuksessa havaitut puutteet, nimetään vastuuhenkilö niiden korjaamiseen sekä myöhemmin puutteiden korjauskuittaukset. Päätoteuttajan vastuuhenkilön tehtävänä on valvoa, että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan, viimeistään . Pidetään työmaalla, kun elementtityö on niin valmis, ettei käyttöönotto tai seuraavien työvaiheiden tekeminen esty. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ : ssa ______ kuun ___ päivänä 200_ . Suorittamattomat tarkastukset. Työmaakokouksien pöytäkirjoihin myös palataan, mikäli lopputuloksessa on ongelmia.

Urakoitsijan vastattavaksi Ei ole katsottavat virheet. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin. Nakkilan kunta on myymässä Kukonharjan entistä koulukiinteistöä Jyrki Kaa- salaiselle.