Vastaanottotarkastuspöytäkirja

Lomaketyyppi, Täytettävä lomake. Vastaanottotarkastuksessa on todettava onko aikaansaatu työntulos sopimusasiakirjojen määräysten mukainen. Hydrauliikka ja sähköautomaatio huoltokoulutus pidetään alustavasti.

Toimenpiteet: Urakoiden vastaanottotarkastuksissa tarkastetaan suorituksen sopimuksenmukaisuus ja kirjataan muutokset. Vastuuhenkilöt: Valvojat ja projektipäällikkö. Rakennuskohde tai sen osa, urakan kohde tai sen osa. PDF:n latausoikeus on vain RT- kortistoon kirjautuneilla.

Tuolloin kirjataan keskeiset puutteet ja virheet ja sovitaan, mihin mennessä ko. Taloyhtiöt joutuvat usein valmistautuessaan erimuotoisiin ja – laajuisiin . Taloyhtiön pitää vaatia, että asennuksesta tehdään vastaanottotarkastuspöytäkirja. Sen allekirjoittaja on sitten vastuussa siitä, että laite on oikein asennettu, Rask sanoo. Esimerkiksi Vercon varmistaa asennuksen laadun lähettämällä aina oman . Lisä- ja muutostyöraportti.

Itselleluovutusdokumentti. Työvaiheen tarkastuslista. Alihankintojen ja materiaalien tarkastus ja hyväksyntä.

Pitkänkari vesi- ja viemärijohdon rakentaminen – urakan vastaanottotarkastupöy- täkirja 2. Urakka on vastaanotettu sekä virheet ja puutteet todettu korja- tuk si eril li sessä tarkastuksessa 9. Jakkilan alueen ja Haukitien vesi- . Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia. Nostokaluston käyttöönottotarkastuspöytäkirjat. Dokumentoidut suunnitelmamuutokset, piirustukset, telefaksit ja sähköpostiliikenne. Lisäksi mahdolliset korvaukset tulee olla suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat . TPSähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

TPPuisto- ja kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirja. TPSähkönjakeluverkon vastaanottotarkastuspöytäkirja. Teemme molemmille osapuolille vastaanottotarkastuspöytäkirjan , joka allekirjoitetaan urakan lopuksi. Työnjohtaja toimii asiakkaan kanssa yhteistyössä koko urakka-ajan. Merkittiin, että urakkasopimuksen mukaan rakennussuorituksen tuli olla valmis.

Todettiin, että rakennussuoritus on valmistunut työmaakokouksissa myönnetty- jen lisäaikojen mukaisesti. Pusatec Oy jätti takuuajan vakuuden tässä tilaisuudessa. SOPIMUSTEN EDELLYTTÄMIEN VAKUUTUSTEN LAKKAUTTAMINEN. Tilaaja on vakuuttanut kohteen. Kauppatien alueen katu- ja tie va lais tus työt.

Puranpojantien (Spurilan) alueen kunnallistekniikan ra ken ta mi nen. Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat: 1. Myllytöyry- Tillola vesihuoltolinjan rakentamisen vastaanottotarkastuspöytäkirja 17. KCL Kymen Laboratorio Oy:n tutkimustodistukset uimarantavesinäytteistä 13. LVISA- töissä lisäksi luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle.

Pienurakkasopimus hammashoitohuoneen muutostyöt terveyskeskuksella, 293. Hammashoitohuoneen takuuajan vakuus. Arppen yhtenäiskoulun putkiurakan takuuajan vakuus.