Ebastiini

Ebastiini on eräs uuden polven antihistamiini. Se on lääkeaine, joka vähentää allergista oireilua. Sen myyntinimiä Suomen lääkeainemarkkinoilla ovat olleet ainakin Kestine ja Kestox.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule . Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tutkimuksissa tuli olla raportoitu nenän tukkoisuutta mittaavat oirepisteet. Seitsemän tutkimusta täytti sisäänottokriteerit. Kutakin lääkeainetta (setiritsiiniä mg, ebastiinia mg, loratadiinia mg tai lumetta) otettiin suun kautta päivittäin päivän ajan ja sen jälkeen oli lääkkeetöntä päivää. Tämän jälkeen alkoi uusi jakso eri lääkkeellä.

Hyttysaltistus tehtiin kunkin lääkejakson 3. Mitä tarkoittaa ebastiini. Ilmainen sivistyssanakirja. Antihistamiineja käytetään . Loratadiini oli vähiten tehokas lääke. Levosetiritsiini, feksofenadiini ja mitsolastiini estivät ihoreaktiota ensimmäisen tunnin jälkeen ja saavuttivat . Tutkimuksessa potilaat, jotka saivat antihistamiini (H1) ebastiinia kokivat.

HealthBerry terveysblogia kirjoittaa ravitsemusasiantuntija, proviisori Emilii Dove. Yhteydenotot sähköpostilla: emilii. Kirjoita kenttään sähköpostiosoitteesi ja . Näytä kaikki kuvailutiedot. Tekijä: Paakkari, Pirkko. Julkaisija: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kausittainen ja jatkuva allerginen nuha , myös jos siihen liittyy allerginen sidekalvotulehdus. Itsehoitovalmisteena 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille allergiseen nuhaan yleensä tabletti (= mg) kerran päivässä. Kestine -tabletteja käytetään allergisen nuhan, allergisten silmäoireiden ja nokkosihottuman oireiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä hyttysenpistosta johtuvien voimakkaiden iho-oireiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Kestinen vaikuttavana aine, ebastiini , on antihistamiini, ja se lieventää elimistön . Tallennettuna: Kieli: suomi. Systemaattinen ( IUPAC ) nimi. SMILES, Etsi tietokannasta: eMolecules, PubChem.