Energiapuu hinta 2016

Katso tuoreimmat energiapuun hinnat. Sivulta löytyvät kantojen, latvusmassan, koko- ja rankapuun hinnat neljännesvuosittain. Energiapuun keskihinta nousi vuoden kolmannella neljänneksellä.

Luonnonvarakeskuksen ( Luke) tilastojen mukaan energiapuusta maksettiin pystykaupoilla keskimäärin euroa kuutiolta, mikä on reilut senttiä enemmän kuin edellisellä . Ostetusta energiapuusta puolet oli karsittua rankaa ja vajaat prosenttia . Lämmön ja sähkön tuotantoon käytettävästä, ainespuuksi kelpaamattomasta puusta maksettava hinta , joka määräytyy kauppatavan, laadun, määrän ja kuljetusmatkan mukaan. Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelu. Hinta laski prosenttia ja pystykauppojen rankapuukauppa tyrehtyi.

Hoidamme energiapuun korjuun nuorten metsien hoitokohteilta joko miestyönä tai konetyönä. Puukauppa-osa sisältää tiedot metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun hinnoista ja ostomääristä. Näistä tiedoista lasketut kantohintaindeksit kuvaavat . Metlan kokoaman tilaston mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä ostetusta energiapuusta oli karsittua rankaa prosenttia. Koneellisesti homma kävi nopeasti ja aiheutuneet kulut saadaan energiapuun myynnillä kutakuinkin peittoon”, Niro sanoo.

Uudistusalalta korjattavien hakkuutähteen ja kantojen hinnoittelussa yleinen käytäntö on korvauksen sitominen korjattuun aines- puumäärään. Eri toimijat voivat käyttää. Koneyrittäjien liiton tuore tuloskysely osoittaa, että nykymallilla energiapuun korjuu on koneyrityksille keskimäärin tappiollista.

Kannattava toiminta edellyttää vielä paljon kehittämistä, liitto muistuttaa. Entäs sitten, kun raakaöljy kallistuu, polttoainevero nousee ja hinta nousee vielä bioöljyn kisäyksen . Metsäyhtiö UPM-Kymmene aloitti energiapuun oston uusin hinnoin . Pystykauppojen energiapuun puumäärä ja hinta laskivat. Luken tilaston mukaan metsänomistajille maksettiin siitä pystykaupoissa keskimäärin ja hankintakaupoissa 2euroa kuutiometriltä. Hakkuutähteen ja kantojen keruu lisäävät uudistustyömaalla kulkemista sekä työvaiheita. Tämä taas altistaa työmaan keleistä johtuville viivästymisille.

Hinta riippuu kohteen sijainnista, energiapuu – kertymästä ja markkinatilanteesta. Puun myynnissä on kaksi vaihtoehtoa: pystykauppa tai hankintakauppa. Metsänomistajalle energiapuusta voi tulla mukavasti lisätuloja.

Hankintakaupan ehtona on, että metsänomistaja . Nimellinen puun hinta nousi vastaavana aikana kolmisen prosenttia viime vuodesta. Koivukuidun hintakehitys on ollut kaikkein heikointa johtuen koivukuidun riittämättömästä .