Eps 60s lattia

Lattiaeristeiden ominaisuudet. Tuotteiden lujuus sallii myös paksujen eristekerrosten toteutuksen ilman, että rakenteisiin syntyy haitallisia painumia. Kestävä eriste, ei homehdu tai lahoa. Tuotteet kevyitä ja pölyämättömiä, käsittely helppoa.

Eristeitä löytyy eri puristuslujuuksina ja paksuuksina.

EPS (eli polystyreenimuovi tai expanded polystyrene tai vanhalta tuotenimeltään styrox) on pientaloissa yleisimmin käytetty routa- ja lattiaeriste. SerpoTherm-eristerappausmenetelmässä käytettävä EPS -lämmöneriste. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai . Suoritustason pysyvyyden varmentaminen tarkoittaa tuotteen valmistuksen, ominaisuuksien ja niiden valvonnan vastaavuutta niihin vaatimuksiin nähden, jotka on esitetty yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa.

Vesihöyrynläpäisevyys, x -, x -, x -12. Lisää valikoimaa myymälöissä. Järjestysperuste: Tuotemerkki Hinta.

FF- EPS kPa soveltuu seinien ja kattojen lämmöneristeeksi sekä erilaisiin lisälämmöneristyksiin.

Levyt ovat ympärilukkopontattuja ja niitä on saatavana 100 . EPS- lattiaeristeet soveltuvat käytettäväksi maanvaraisissa ja tuuletetuissa ryömintätilaisissa alapohjissa. EPS-lattiaeristeitä käytetään myös perusmuurin sisäpuoliseen eristämiseen. Tuulettuvissa alapohjissa suositellaan palosuojatun S-laadun käyttöä, esim.

Myyntiyksikkö, Neliömetri. Rakennuksen alapohja kannattaakin . Yritys nimi, UK-Muovi Oy. EPS -1LATTIA 100MM 100X120CM 5KPL. Lisätiedot ja pakkauskoot Sulje lisätiedot. STEPSILEÄ 30MM 100X120CM 16KPL.

Siksi on oikeastaan turhaa tunkea 1kpa:n levyä lattian alle, jossa vesihöyryn vastuskin kasvaa merkittävästi. EPS-eristeet kestävät hyvin kuormitusta. Eristeen kuormituskestävyys riippuu sen tihey- destä ja tuotteita valmistetaankin eri tiheyksillä eri tarkoituksiin. EPS:n yleisimmät tuotenimik- keet määräytyvät pääasiallisen käyttökohteen ja puristuskestävyyden, yksikkö kPa, mukaan, esi- merkiksi EPS LATTIA. EPS -muovin tiheysalue on tavallisesti 10.

NOPPA-pakkaukset LATTIA – ja ROUTA-eristeet toimitetaan jälleenmyyjien varastoihin ja rakennusliikkeiden suuriin kohteisiin NOPPA-toimituksina.

Nopan vakiokoko mm vahvuisille eristeille on 2 .