Green rock iisi s6

Veden puhdistamisen pitäisi mielestämme olla jokaiselle helppoa. Sen avulla päivität nykyisen jätevesijärjestelmäsi helposti asetuksen mukaiseksi. Puhdistamo käytössä omakotitalossa jossa neliöitä ~ 1ja henkilökäyttäjiä 2. IISI KIVI – saneerauspuhdistamo. Malli joka asennetaan kaivon päälle.

Green Rock harmaavesipuhdistamo.

Miten on toiminut, millaiset käyttökulut,ym? Myös toimimaton maasuodatin tai. Rutiner och produktbeskrivningar på ett ställe. Allt material kommer från projektet som pågick under maj . Iisi rock ja Iisi Sako puhdistamojen toimintaperiaatteet.

Trickling Filter-tekniikka. Hordnesveien 2www greenrock. SLAMTØMMEINSTRUKS FOR GREEN ROCK MINIRENSEANLEGG.

Denne instruksen gjelder tømming av slam fra iisi Sog iisi SPRO. Mange av anleggene har en slamutskiller . Produkterna är testade I Nordiska förhållanden och största lärdomen av erfarenheten är att det skall vara enkelt med så få rörliga delar som möjligt vilket minimerar felmöjligheter. Rock Iisi Sja Sedustavat perinteistä . Наименование оборудования, Максимальное кол.

Det enda som behövs är tömning med. Funktionsprincip för reningsverken Iisi Rock, Iisi Sako 6. BESKRIVNING AV RENINGSPROCESS. Den undre delen av verket fungerar som en inbyggd slamavskiljare.

Vattnet går genom kammare och 2. Från kammare pumpas vattnet upp i en ”bioreaktor” med bärarmaterial för mikroorganismer. V2): aikuista, teini, Upoclean–panospuhdistamo. Intro:Tutkitusti luotettavat j? Reningsgrader för minireningsverket, se tabell 4. Jätevesiratkaisuihin erikoistunut verkkokauppa Puhdasmaa on jätevesiratkaisuihin, -tarvikkeisiin ja -palveluihin erikoistunut verkkokauppa.

Försäkra dig om att ditt reningsverk installeras professionellt och serva ditt reningsverk med jämna mellanrum. Notera följande: registrera din produktgaranti omedelbart efter köpet spara inköpskvittot. Is rics and hard-edged approach to rock music, is also an auduiphile with a distaste tor standard stereo soun which he considers artificial.