Kantohinta vs hankintahinta

Menekinedistämismaksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa. Lisätietoja Metsäsäätiön sivuilta. Kantohinta Pystykaupassa maksettava puun hinta, joka sisältää raaka-aineen käyttöarvon ja laatuominaisuudet.

Hintaan ei kuulu hakkuu – eikä metsäkuljetuskustannuksia. Mistä johtuu, että kantohinta ja hankintahinta ovat yhtä suuret? Tekeekö kone niin hyvää jälkeä muutenkin hyvää metsänpohjalle ja jäljelle jäävälle p. Ensinmäinen kerta minulla kahteenkymmeneen kolmeen vuoteen ,kun ei ole tehtynä hankintakauppaa. Syynä tähän on hintaero, joka on vain n. Olettaisin että halutaan suitsia MHYn korjuupalvelua.

Puun hintatietojen ei tarvitse askarruttaa mieltäsi. Ajantasaiset toteutuneet puun hintatiedot hinta-alueittain selviävät oikealta löytyvästä kaaviosta puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Pysty- ja hankintahintojen erotuksena muodostuvasta hankintalisästä saatava tuntipalkka on kylläkin erittäin vähäpätöinen verrattuna minimipalkkaan muilla teollisuuden aloilla.

Rahaa yleisempi motivaatio metsänomistajan suorittamiin moottorisahahakkuisiin on odotettu parempi hakkuujälki sekä fyysisen . Kun valitset hankintakaupan ja hoidat hakkuutyön itse, solmit hankintasopimuksen ja sinulle maksetaan puusta hankintahintaa. Puun myyntituloa ovat myös hintalisät (esimerkiksi bonukset), jotka on maksettu puukaupan yhteydessä rahana tai muuna vastaavana suorituksena. Pääomatulojen veroprosentti on. Joku aika sitten näin jossain lehdessä tilaston, että kantohinnat olivat kovemmat kuin hankintahinnat. Miksi myydä puuta hankintahinnoilla jos kantohinta on parempi?

Onko sulla Hpuro mennyt sekaisin termit hankintahinta versus kantohinta ? Kantohinta = pystyhinta = se hinta, jonka ostaja maksaa myyjälle pystykaupassa. Mitä mieltä raatilaiset, olisko kannatanu myydä puut yhtiölle ja ostaa naapurilta hankintahintaan tien varresta puut. Ostaja huolehtii hakkuusta ja metsäkuljetuksesta). Ja jos tuo oli tien varteen ajattuna, niin kuinka pitkä oli keskimäärin kuljetusmatka metsätraktorilla?

Kolmena edellisvuonna keskimääräinen kantohinta – taso reaalisesti laski. Kantohinta Puun ostajan metsänomistajalle maksama puun hinta pystykaupassa, jossa puun ostaja toteuttaa puutavaran hakkuun ja metsäkuljetuksen. Mäntykuidun kantohinta on keskimäärin noin euroa kuutiometri. Neljästätuhannesta rekallisesta saa siis metsänomistaja kolme miljoonaa euroa, joka on . Kaikkien puutavaralajien kantohinnat ovat lievästi vahvistuneet.

Puun käyttömäärien, hakkuiden ja puukaupan toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden perusteella puukauppa jatkuu vilkkaana myös lähikuukausina. Lisäksi puun tuonnin supistuminen tukee kotimaisen puun lisäkysyntää. Pystykaupassa maksettava puun hinta, joka sisältää raaka- aineen käyttöarvon ja laatuominaisuudet.

Suomen talous kasvaa tällä . Puunostaja vastaa hakkuu- sekä metsäkuljetus-kustannuksista. Mäntykuitupuun kantohinta oli 1euroa ja kuusikuitupuun 1euroa kuutiometriltä. Puutavaran hinta, joka sisältää puun arvon sekä puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen hinnan eli. Sekä tukin että kuitupuun kantohintataso nousi edellisvuoteen verrattuna . Samalla aikavälillä on kotitalouksien ostamien . Metsänomistaja voi valita tulouttamisvuoden näiden aikarajojen puit teissa.

Tuhovaraus tehdään vakuutus ja muista vahingonkorvauksista. Sille ei ole asetettu 15. Selvityksessä huomioitava:. Jäännösarvo, nykyarvosta.