Katon levytys ohje

Nämä ohjeet koskevat yleisesti kipsilevyjen käsittelyä ja varas-. Asennetut tuulensuojalevyt voivat altistua sään vaikutukselle kolmen kuukauden ajan ilman julkisivuverhousta. Levytys ei saa kuitenkaan kastua tänä aikana. Suotuisissa olosuhteissa. Seinien, kattojen , pilarien ja palkkien verhoukseen tarkoitettu kipsilevy.

Suunnittele putkivetojen ja tukirakenteiden paikat ennen puurungon pystytystä tai viimeistään ennen levytystä. Asenna johdot, putket ja tuet ennen. Näitä seiniä käytettäessä on muita rakenteita (lattiat, katot , seinät) pitkin tapahtuva äänen sivutiesiirtyminen estettävä tehokkaasti. Oikein toteutettuna kipsilevy on nopea asentaa sekä puu- että teräsrunkoseiniin.

Rakentaminen käsittää monta erilaista toimintoa, joiden hallitseminen voi olla hankalaa ilman asianmukaisia ohjeita. Järjestelmät ja asennusohjeet. Gyproc-kevytrakennejärjestelmät.

Lisätietoja hyväksynnöistä saat tek- nisestä neuvonnastamme puh. Tee kattoosi kadehdittavan terävät kipsisaumat! Tästä saat täydelliset ohjeet kipsikaton asentamiseksi. Rungon eristys ja levytys. Perustusten routaeristys.

Muotin purku ja viimeistely. Autotallin rungon pystytys. Vesikatto ja eristystyöt. Runkotolpitukseen tarvitsee asentaa lisätuennat ennen seinien levytystä pesualtaita sekä muita seinään kiinnitettäviä raskaita esineitä, esimerkiksi kaappeja varten. Varsinainen tasoitteen levitys tapahtuu samalla tavalla kuin aiemmassa reunaohennetun levyn ohjeessa.

URAKKATYÖN TOTEUTUSOHJEET. Työkalukorvausten ohjehinnat löytyvät tästä julkaisusta kyseisten töiden kohdalta. Lattian levytys lastulevyllä. Lautalattian teko (ei koolausta).

Rivitalojen vesikatot (myös kerrostalot). LIUNEN GK-kannatinjärjestelmä. Poikittaiskannattajien GK(sekundäärikannattaja) jakomitta saa olla enintään 4mm. Päätelista GK-C asennetaan jokaiseen seinän ja katon liitoskohtaan . Alaslaskettuja kattokoolauksia tehtäessä käytetään yleensä 50×rimoitusta k 6–jaolla. Kattokoolaukseen tehdään etukorotus eli koolaus on keskeltä kattoa korotettu 3mm:n matkalla, jottei silmän optisesta harhasta johtuen katto näyttäisi roikkuvan.

Koolaus kiinnitetään esim. Edellisessä talossa tehtiin se täysin itse. Levytyksen toki oppii nopeasti, mutta minä niskavaivaisena en olisi kyennyt paljoa auttamaan ja kun ajattelee kaikki työvaiheet niin aikaakin olisi mennyt moninkertaisesti. Nyt Kotolla tuli kerralla valmista. Alakerran käytävä levytettiin itse vajaamittaisilla levyillä ilman nosturia ja se . Tämä ohje soveltuu ei-kantaviin väliseiniin.

Rakennettavasta väliseinästä kannattaa. Seuraavaksi asennetaan tukipuu (yhdysparru) kattoon saman- suuntaisesti aluspuun kanssa. Riittääkö k6jako katossa 13mm gyprocille(normaali kovuus)? Nykyisin käytetään usein myös seinissä naulausrimoja, jolloin kaapeli voidaan asentaa koloamalla koolaus vain katon rajassa. Osasto: Rakentaminen, Remontti.

Pinta-alaa noin 1neliötä. Ohje sisältää ohutlevytkatteen levytyksen ja katteen suojapeltien asennuksen. Tämä aukko täytetään ja katonraja siistitään saniteettisilikonil- la. PermaBasella tehtäessä vedeneristetään koko levytys sertifioidulla vedeneristeellä PermaBasen märkätila- asennusohjeen mukaisesti.

Platform -tuotteista katon verhoukseen voidaan käyttää esimer- kiksi mm paksua kipsikartonkilevyä. Ohje sopii suoriin yksi- tai useampivartisiin portaisiin. Por- taan mitoittaa suunnittelija .