Kilpirauhasleikkaus potilasohje

Näiden hormonien määrää säätelee aivolisäkkeestä erittyvä tyreotropiini (TSH). Leikkaus tehdään kilpirauhasen suurenemisen, kyhmyn tai kilpirauhasen liikatoiminnan takia. Lisäkilpirauhaset erittävät . Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. KILPIRAUHASLEIKKAUS potilasohje. Sinulla on todettu kilpirauhasen sairaus, joka vaatii leikkaushoitoa.

Kilpirauhasleikkauksia tehdään monesta eri syystä. Hyvänlaatuinen kilpirauhasen . Osasto A, Lyhki-yksikkö. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Jorvin sairaalan päi- väkirurgiseen yksikköön. Olen myös itse ollut sekä potilaa- na, että sairaanhoitajan roolissa kilpirauhasleikkauksissa.

Joskus leikkauksen jälkeen veren kalsiumpitoisuus laskee tilapäisesti liian alas, koska kilpirauhasen takapinnalla sijaitsevien lisäkilpirauhasten toiminta on häiriintynyt leikkauksen . Opinnäyteyö koostui yksiosaisesta raportista sekä raportin liitteenä olevasta tuotoksesta, eli kirjallisesta potilasohjeesta. Tuotoksena syntyi kaksisivuinen, A4- kokoinen kirjalli- nen potilasohje , joka on tulostettavissa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin intranetistä. Kir- jallinen potilasohje sisältää tiivistetysti tietoa, joka koottiin . Imusuonisto on verenkierron kanssa rin- nakkainen kuljetusjärjestelmä.

Se muodos- tuu useista pienistä ja suurista imusuonista sekä imusolmukkeista. Sen tehtävänä on kuljettaa valkuaisainepitoista kudosnestet- tä imusuonia pitkin imusolmukkeisiin. Kul- jetustehtävän lisäksi imusuonijärjestelmäl- lä on tärkeä osuus . KYSin potilasohjeet ovat erilaisiin sairauksiin, hoitoon tai tutkimuksiin liittyviä kirjallisia ohjeita. Suuntaa antavat ohjeet eivät korvaa hoitohenkilökunnalta hoidon yhteydessä saatavaa tietoa ja ohjeistusta.

Tämän sivuston potilasohjeiden itsenäinen soveltaminen tapahtuu omalla vastuulla. Potilasohje kilpirauhasleikkaukseen tulevalle Tervetuloa osastolle A Näiden ohjeiden tarkoituksena on antaa teille tietoa tulevasta toimenpiteestä ja siihen. Olen vuotias ulkomailla asuva nainen. Noin vuotta sitten kilpirauhasessani todettiin kysta, jota on seurattu ultaääni-, varjoaine- ja ohutneulanäytetutkimuksin sekä laboratoriokokein.

Labrojen perusteella kilpirauhaseni toimii täysin normaalisti, en siis kärsi yli- enkä . Suurentunutta kilpirauhasta nimitetään struumaksi. Plastikakirurgia Finestin yleisiä ohjeita liittyen plastiikkakirurgisiin toimenpiteisiin kuten rintojen suurennukseen eli silikonirintoihin, rintojen kohotukseen, rintojen pienennykseen,. Leikkaus suoritetaan toimenpiteestä riippuen paikallispuudutuksessa, selkäydinpuudutuksessa tai yleisanestesiassa. Hoito- ohje kilpirauhasleikkauksen jälkeen.

Hoito-ohje rintakyhmyn poistoleikkauksen jälkeen. Amerikkalaisessa nk SEER-aineistossa viiden vuoden elossaololuvut olivat papillaarisessa syövässä , follikulaarisessa ja medullaarisessa. Tekijätiedot: Kirurgian vuodeosasto 4B. Kilpi- rauhanen tuottaa kilpirauhashormonia eli tyroksiinia, joka sääte- lee elimistön . Tämä sivu on osa Leikkaukseen valmistautuminen – ohjekokonaisuutta. Jotta leikkauksesi voidaan toteuttaa turvallisesti, on tärkeää, että noudatat näitä ohjeita.

Varaa leikkaukseen koko päivä silloinkin, kun leikkauksesi on suunniteltu päiväkirurgiseksi eli kotiudut leikkauspäivänä. Tavallisin kilpirauhasen leikkaushoitoa vaativa sairaus on hyvänlaatuinen struuma. Taudista riippuen kilpirauhanen voidaan poistaa kokonaan tai osittain. Pienet lisäkilpirauhaset .