Laikutus kaivinkoneella

Hyvin menee kunnes kamera tippui. Tavallisesti maanmuokkaus suoritetaan kaivinkoneen kauhalla tai erikseen maanmuokkaukseen suunnitelluilla muokkauskauhoilla sekä äestyskoneilla. Humus poistetaan laikkuina, esimerkiksi kaivurin kauhalla tai muokkaukseen kehitellyillä laikkureilla, mutta laikkua ei käännetä ympäri. Mättään tekeminen haluttuun paik- kaan naveron sivulle.

Vetokone ja hydraulipainoitteinen äes keventäjällä ja katkojalla. Sen vuoksi kaivinkoneiden jälki on usein karmeaa.

Monesti mätästys tehdään metsäojakauhalla vailla esteettisyyttä ja taimien tavoitetta hyvään metsänkasvuun. Metsä tulee niin monttuiseksi, että jäniskin taittaa koipensa tai niskansa. Kuinka suuri kone ja paljon lie ha taksa? Maanmuokkaus on lähes aina perusteltua metsikön uudistamisen yhteydessä, ainoastaan vain karuimmilla kasvupaikoilla ja kosteissa korvissa sekä lehdoissa voidaan maanmuokkaus jättää tekemättä. Maanpinnan käsittelyn avulla vaikutetaan uudistamisen onnistumisen perusedellytyksiin, joita ovat maaperän sopiva . Mätästys, kääntömätästys ja laikutus metsää uudistettaessa.

Istutus samalla tavalla kuin mättäisiin. Maasta raapastaan kaivinkoneella kuntta pois mättään kokoiselta alueelta. Tyypillinen virhe istuttaa taimi laikun ulkopuolelle .

Kohoumia muodostavat mätästysmenetelmät soveltuvat kosteille kasvupaikoille ja maata paljastavat laikutus ja äestys kuivemmille kasvupaikoille. Maata paljastavia menetelmiä ei tule missään. Kaivinkoneella on mahdollista ojitus-, navero-, laikku-, ja kääntömätästää sekä laikuttaa. Kaikkia menetelmiä on mahdollista . Lopputuloksena on lähiympäristöään jonkin verran korkeampi kivennäismaapintainen istutusalusta. Metsänomistajalla on uutta metsää perustaessaan edessä useita päätöksiä.

Kasvupaikan ravinteisuus ratkaisee puulajin ja uudistamismenetelmän valinnan. Ennen hakkuuta paikalla kasvanut puusto kertoo maan puuntuotantokyvystä ja yleensä uusi metsä kannattaa perustaa samalla puulajilla. Bräcke on kustannustehokkuudeltaan ylivoimainen muokkaustapa perinteiseen kaivinkonemuokkaukseen verrattuna. Erityiskohteilla (pääasiassa vesitalouden kohentamista kaipaavat hienojakoiset kivennäismaat sekä turvemaat) käytämme myös kaivinkonetta , jonka työlajeihin kuuluu em. Miltä metsäsi näyttää kymmenien vuosien kuluttua?

Jätä metsän uudistaminen metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisten huoleksi. Hoidamme puolestasi koko metsän uudistamisketjun. Suunnittelu tehdään huolella, sillä metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat pitkään. Valitsemme kasvatettavan . Suosimme kaivinkoneella tehtäviä muokkauksia koneen monikäyttöisyyden vuoksi.

Samalla koneella saadaan laikutettua, mätästettyä, ojitettua ja tarvittaessa tehtyä teitäkin alueelle. Laikkumätästys sopii reheville maille.

Isä oli sitten kaivurilla mätästämässä toisella puolen aukkua. Meinashan siinä hermot mennä kun oli ihan pirun kuuma istua valmetin kopissa, kun oli melko lämmin kesä. Nii ja jokapäivä kun tuli työmaalle, niin valmetin kopin lattialla oli . Laikutuksessa humus poistetaan kivennäismaan .