Lasivilla palonkesto

Ainakin palonkesto on aivan eri luokkaa. Kivi eristää suh- teellisen heikosti, mutta sillä on muita hyviä ominaisuuksia. Ilma sitä vastoin on erinomainen eriste edellyttäen, että se on liikkumatto- mana. Rockwool- eristelevyissä olevat tuhannet pienet . Joskus on pohdittava oikean eristeen valintaa: lasivilla vai kivivilla? Lasi- ja kivivillan toiminnalliset ominaisuudet ovat samanarvoiset, ja niiden palonkestävyys on vähintään minuuttia, kun ne ovat seinän (esim. tavallisen seinän) sisällä suoralta paloaltistukselta suojattuina.

ISOVER-mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin paloluokkiin Aja A2-s d0. Kesällä purettiin yksi vajaa kolmikymmenvuotias mökkisauna. Mutta yhteen seinään oli pantu lasivillaeristettä ja arvatkaapa mitä? Olivat täysin koskemattomia.

Mineraalivilla on lahoamatonta. Bakeliittiliima aiheuttaa lasivillan keltaisen värin. Kivivillassa bakeliittiliiman väri . Palonkestävyys kertoo, miten materiaali estää täysin kehittyneen palon leviämisen tilasta toiseen.

Korkean sulamispisteensä ansiosta PAROC-kivivilla on ihanteellista käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan . Tuotteiden luokittelu perustuu niiden palokäyttäytymiseen. Kattojen, seinien, lattioiden, sisäkattojen ja talotekniikan (myös ilmanvaihtokanavien ja putkistojen) luokitus perustuu niiden palonkestävyyteen. Se määritetään toimintavaatimusten perusteella.

Kuivuttuaan kaikki villat toimivat paksuuttaan vastaavalla U-arvolla. U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kuvaa eri rakennusosien lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-luku on, sitä parempi lämmöneristyskyky on. Puhallusvillojen tiheys vaihtelee materiaaleittain, lasivilla on keveintä ja kivivilla raskainta.

Kaikki muut argumenttisi sopii selluunkin. Lämmöneristävyys ja palonkesto noilla on kuitenki kohdallaan. PS: meillä seinissä kiveä ja yläpohjassa sellua ihan tietyistä syistä. Tehollinen hiiltymissyvyys. Lasivillaa en ottaisi edes . Levytys tukee rankaa heikossa suunnassa.

M0: Ei täytettä ontelorakenteessa. Paksuus 4 tai mm. Päälle liimatun polyeteenikankaan tai tiivistysnauhan kanssa tai ilman. Alajuoksun korkeus lattiasta vähintään mm.

Palonkesto – ominaisuudet ja biologinen kestävyys saadaan soodakylpykäsittelyllä. Seinärakenteesta riippuen ei kantavan seinän palonkestävyys vaihtelee välillä EI – EI 1ja. Palamaton mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc EXtra (IL). Rakenteesta riippuen palonkestävyys vaihtelee välillä REI – REI 60.

Tutkituissa kattoelementeissä käy- tetään elementin alapinnan levytyksenä nor- maaleja tai erikoiskovia kipsilevyjä, lasikui- tuhuopapintaisia lasivilla – akustiikkalevyjä se- kä palokipsilevyjä. Alapinnassa käytetään yh- tä tai useampaa levykerrosta palonkestovaa- timuksien ja tilaajan asettamien pintavaati-. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen.

Paloluokkaan Pkuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityis- vaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen.