Liimapuu lujuusluokka

Suomessa voidaan valmistaa ja CE-merkitä myös GLliimapuuta , joka lujuusominaisuuksiltaan on hyvin lähellä aikaisemmin käytettyä Llujuusluokan liimapuuta. Suomen liimapuuyhdistys vastaa suunnittelijoilta ja liimapuun käyttäjiltä esiin nousseeseen tarpeeseen ja samalla ennakoi tulevaa eurooppalaista standardisointia. Suomessa voidaan jo nyt kotimaan markkinoille valmistaa ja CE -merkitä myös GLliimapuuta , joka lujuusominaisuuksiltaan on hyvin . Luokan GL30c liimapuun ulkolamellit ovat lujuusluokan Tmukaisia lamelleja ja sisälamellit lujuusluokan Ttai Tmukaisia. Homogeenisen liimapuun GL30h kaikki lamellit kuuluvat samaan . Liimapuun L-luokat korvautuvat GL-luokilla. Pohjoismainen vanha lujuusluokitus L3.

EN: …GL28c,GL28h,GL32c,GL32h,… c = reunalamellit lujempia h = kaikki lamellit samaa lujuusluokkaa esim. Pääsääntöisesti liimapuurakenteet suunnitellaan Suomessa luokan GL30c mitoitusarvoja noudattaen. Muita lujuusluokkia saa valmistajilta erikseen tilattaessa. Henkilöillä, jotka suorittavat lujuuslajittelun on oltava voimassaoleva visuaalisesta lajittelusta Inspectan kurssilla . LT30- ja LT20- lujuusluokkiin.

Valmistuksessa käytetään parasta kotimaista kuusisahatavaraa ja liimana vaaleaa säänkestävää melamiiniliimaa. Leveys: 1mm, Korkeus: 315 . Lujuusluokka Lvastaa eurokoodi lujuusluokkaa GL32c. Sahatavaran ja liimapuun lujuudet on esitetty. Puurakenteiden käyttökohteita ja niissä käytettävien sahatavaran, liima- ja kertopuun lu- juusluokkia ja laatuja. Vakiopalkki on lujuusluokiteltua liimapuuta.

Puu on tunnetusti yksi helpoimmin työstettäviä materiaaleja ja liimapuu on vielä helpompaa käyttää ja työstää kuin tavallinen puu, koska se on suoraa ja mittatarkkaa. Palkkien lujuusluokka on GL30c ja pintaluokka on puhtaaksihöylätty. Materiaaliarvot Eurokoodi 5:n mukaan.

Liimauksen laatu standardin EN 3mukaisesti. Palokäyttäytyminen: Luokka D-sd0. Ilmoitetut suoritustasot: Puulajit. Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja.

Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma. T4ja sisälamellit lujuusluokkaa T300. Tällainen lujuusluokka oli suun- nitteluajankohtana yleisimmin käytetty lujuusluokka. Palkeissa olevissa valmistusmer- keissä oli valmistajan nimen lisäksi . Verso- liimapuu on lujuuslajitellusta sahatavarasta valmistettu kantava pilari tai palkki, joka voidaan myös halkaista.

Verso- liimapuut ovat vakiolujuusluokkaa GL30c ja halkaistut liimapuut valmistetaan lujuusluokkaan GL30cs. Rakennuskiinnikkeet ja puunsitojalevyt. Tuoteseloste: Puulaji: Kuusi (picea abies). Havusahatavara, jonka lujuusluokka ≥ C35.

Naulalevyliitokset: – tartuntalujuus.