Maalausryl 2001

Aloita sovelluksen käyttö. Ohjelma sisältää maalauksen menettelyohjeet käsittely-yhdistelmiksi koottuna sekä tiedot tarvittavista tuotteista. Maalaustyöt eri alustoille. Se sisältää 2käsittely-yhdistelmäselostetta sekä työlajilukua.

Tämä julkaisu kuuluu jatkuvasti uusiutuvaan . Se on yhteisesti tehty ja hyväksytty alan yleisohje. Kun samoja ohjeita käyttävät sekä tilaaja, suunnittelija että toteuttaja, saadaan paras . VOC-direktiivin asettamista rajoituksista rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemäärille, . Tehtaalla tehtävien pintakäsittelyjen osalta on esitetty ko. Tilaajalle annetaan luovutuksen yhteydessä päivitetty värisuunnitelma, mahdolliset koestustodistukset, takuutodistukset, hoito – ja huolto-ohjeet sekä uudelleenkäsittelyohjeet huoltokirjaa varten.

Huoltokirjaan liitetään . Kirja perustu täysin uudistettuun maalaustuotenimikkeistöön ja maalauskäsittely-yhdistelmät on täysin uudistettu. Rasitus- ja ulkonäköluokkia koskevat tekstit on myös uudistettu. Helposti maalattava ja nopeasti kuivuva. Sopii hyvin tehostemaalaukseen.

Sävytettävissä Teknoksen Sisä maalausvärikartan sävyihin. Vesiohenteinen akrylaattipohjainen pohjamaali sisäkäyttöön seinä ja kattopinnoille. Kiiltoryhmä täyshimmeä. Käyttöympäristö: Ulkokäyttöön. Kuivumisaika 23°C RH: h,.

LVI-suunnittelutoimisto Kaiplan Ky. HELO AQUA on puolihimmeä vesiohenteinen polyuretaanidispersioon perustuva erikoislakka puupintojen lakkaukseen sisällä ja ulkona. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien p闡st uokituksien M1-ryhm n. Haihtuvat orgaaniset aineet.

Soveltuu erinomaisesti uuden saha- tun tai höylätyn puun käsittelyyn, sekä aikaisem- min puunsuojatuille pinnoille. Hyvän peittokykyn- sä ansiosta värin vaihtaminen tummasta vaaleaan on mahdollista. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn. Kupariputket (näkyviin jäävät) . PINTAKÄSITTELY-YHDISTELMÄT.

SURFACE TREATMENT SYSTEMS. Pintakäsittely-yhdistelmät merkitään työselityksiin . Rappauslaasti-, kalkkihiekkakivi- ja kipsialustat. Ulkonäköluokka soveltuu kohteille, joissa sileydellä on vähäinen merkitys ja pintoihin kohdistuu tavanomaista vä- häisemmät vaatimukset. Veneen gelcoat-pinnan arviointiin olisi mahdollista soveltaa peittävän maa- lauskäsittelyn ulkonäköluokkia sisällä.

Näistä käytetään luokitustunnuksia Ps. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen. FACADE silikoniemulsiomaalin kanssa mineraalipinnoilla (ns. SILOKSAN- menetelmä).

Säästää 1-erilliseltä pohjustuskäsittelyltä ja näin ollen työkustannuksia. KÄYTTÖ, Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat ulkona, esim.