Mätästys video

Teemme myös koneellisen metsänparannuksen työlajeja. Hyvin menee kunnes kamera tippui. Standard License.

Menetelmä soveltuu männyn turvemaa viljelyalueille sekä kuusen ja koivun istutusalueille, jotka eivät kärsi vedestä. Meni pojilla tuolla politiikan puolella juttu mätästykseen. Hyvä mätästys tehdään seuraavasti: Riittävän iso ( n tonninen ) telakaivinkone kaivaa motin ojakauhalla kuopan, johon heittää maakasan takaisin ylösalaisin.

Kone kulkee möykkyjen yli ja tasoittaa kulkuväyliä. Möykyt jäävät sopivasti koholle, . Onko laikutus joku perästä vedettävä ja mätästys kauhalla turve alassuin? Epäilen että voi tulla kalliimmaksi? Olen luvanut jo 330ha, jonka pyysivät, ei ole näkynyt ketään? Kuinka myöhään voi laikuttaa?

Mätästys on kuitenkin yleensä rehevillä mailla kustannustehokkaita. Mätästys ja laikutus ovat yleensä äestystä kalliimpia vaihtoehtoja. Metsurin tekemä istutus maksaa noin 7euroa hehtaarille.

Taimet sisältyvät hintaan. Kylvön keskihinta on noin 2euroa hehtaarille. Hinta ei sisällä maanmuokkausta. Oikein tehtynä muokkaus pienentää istutuskustan- nuksia ja vähentää ruohontorjunta- ja taimikon perkaustarvetta. Muokkauksen vaikutukset heijastuvat koko metsikön tuottoon kiertoajaksi eteenpäin.

Maanmuokkausta, etenkin mätästystä , teh- dään vaikeissa uudistamisolosuhteissa. Muista tilata maanmuokkaus uudistushakkuun jälkeen. Miltä metsäsi näyttää kymmenien vuosien kuluttua? Jätä metsän uudistaminen metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisten huoleksi.

Hoidamme puolestasi koko metsän uudistamisketjun. Suunnittelu tehdään huolella, sillä metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat pitkään. Valitsemme kasvatettavan . Tulen käyttöä metsissä halutaan edistää, uusin tutkimustieto webinaarissa.

Ensimmäinen sato kuusen . Maata käännetään kaivinkoneeseen liitetyllä kauhalla ylläolevan kuvanmukaisesti pieneltä alalta kaksinkerroin. Metsänhoitokortiston sisältö. Tyypillinen virhe istuttaa taimi.

Kuvasin kypäräkameralla videon kuusen taimien istutuksesta.

Tein videosta kaksi versiota , . Olen alkanut pohtimaan nykyisen korkean istutusmäärän taloudellista kannattavuutta. Olen havainnut tehdessäni ensiharvennusta vain tarpeeksi kasvutilaa saaneiden puiden . Muutenkin mätästys kaivinkoneella on tarkkaa hommaa jos se tehdään kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Työtekniikasta keräävällä saa hyvän kuvan kun kattelee valmistajien videoita ,tämä samalla periaattella mutta vain harvoissa tapauksissa voi kerätä mikäli risukko riittävän tiheää että voi tukea . Palvelun kuva ei ole painokelpoinen. Kuvatilauspalvelu voi olla .