Metsähakkeen hinta

Foex Indexes Oy:n metsäenergian käyttöpaikan hintaseuranta, PIX Forest Biomass Finland Index, perustuu Suomessa metsähakkeella (metsätähde, runkopuu, kokopuu, kannot) sekä teollisuuden sivutuotepurulla ja –kuorella käytävän kaupan hintoihin. Metsähakkeelle , purulle sekä kuorelle on olemassa omat . Tilastokeskuksen tietojen mukaan ainoastaan energiaturpeen ja metsähakkeen hinnat laskivat hieman vuoden takaisesta. Hintojen nousuun vaikuttivat tuontipolttoaineiden kallistuminen sekä veronkorotukset vuoden . Myös palaturpeen valmisteverollinen hinta käyttöpaikalla oli edellisvuotta korkeampi.

Turvetuotteiden hintojen nousu johtui osittain sateisen kesän aiheuttamasta turvetuotannon vähyydestä.

Erillisessä lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen . Toimittamamme polttohakkeen hinta on tällä hetkellä n. Hintaan vaikuttaa toimitetun erän määrä ja laatu, sekä toivottu toimitusaika. Tilaamalla ajossa haketta lämpölaitoksellesi varmistat juuri sopivanlaisen hakeen saatavuuden mahdollisimman edullisesti . Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Price development of forest chips and factors affecting prices. Energiatekniikan koulutusohjelma. Työn tarkastaja: Tapio Ranta.

Toinen autoyrittäjä kuljettaa hakkeen vaälivarastoon tai käyttöpaikalle.

Autoyrittäjä kuljettaa kannot välivarastoon tai. KUITUPUUSTA TIEN VARRESSA SAATAVA HINTA. Onko tietoo mikä on hakkeen hinta ,jos hake tehty koivukuitupuusta tai karsitusta rankapuusta rankapuu sekalaista. Mikäli hakkeen saa omista puista, . Metsähake kattaa tällöin noin viidesosan tavoitteena olevasta uusiu- tuvan energian kokonaiskäytöstä. Hankintapuu kallistui koko vuoden ajan ja pystykauppapuu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla etenkin rangan ja latvusmassan hintojen noustessa.

Hintatason kehitystä aikaisempiin vuosiin verrattuna ei tunneta, koska metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun puun hintojen ja määrien tilastointi alkoi vuoden . Tästä johtuen on tarpeen arvioida Suomeen tuotavan hakkeen määrää ja kustannuksia, mikäli tukijärjestelmän yhtenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä myös kotimaisen energian käyttöä. Päästöoikeuksien hintojen pysyessä alhaisina on metsähakkeen syöttötariffi tarpeen varmistamaan . Bioenergian hintakehitys on vakaata, metsähakkeen hinta on jopa hieman laskenut. Kaukolämmön hinnat kallistuivat yli kahdeksan prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Erityisesti alkuvuonna nousivat sähkön pienkäyttäjien hinnat , kun taas suurempien sähkön kuluttajien . Ostetusta energiapuusta puolet oli karsittua rankaa ja vajaat prosenttia . Perusajatus on, että haketta polttamalla tuotetaan lämpöä tilaajille.

Haketta poltettaessa vapautuu lämpöä, jota sitten toimitetaan asiakkaille. Meitä kiinnosti aiheena kosteuden vaikutus hakkeen polton . Biomassan käyttö polttoaineena ei säästä ainoastaan luontoa, vaan se säästää myös selvää rahaa. Kiinteät biopolttoaineet ovat selkeästi halvempia energianlähteitä kuin fossiiliset polttoaineet tai sähkö.

Biopolttoaineitten polttamiseen ei kulu myöskään merkittävästi sähköä.

Laiteinvestointi maksaa itsensä lyhyessä ajassa . Mitkä tekijät vaikuttavat metsähakkeen kilpailukykyyn?