Metsänlannoitus käsin

Ennen kasvukauden alkua tehty lannoitus vaikuttaa jo heti ensimmäisenä kesänä puiden kasvuun. Metsälannotteiden säilyttäminen ja levittäminen käsin maastoon. Kun lannoitteen levittää käsin , on helppoa varoa metsäojia lannoittamiselta sekä lannoittaminen tapahtuu tasaisesti koko kuviolla.

Metsänlannoitus hoidetaan pääasiassa urakoitsijavetoisesti lentolevityksenä. Viime vuosina alalle on tullut myös metsätraktorin päälle asennettujen lannoitteenlevittimien avulla lannoituksia tekeviä urakoitsijoita. Tällöin lannan kuljetus metsään on helppoa. Lentolevitys ja maakonelevitys ovat urakoitsijoiden työtä ja.

Lannoitteet levitetään lumettomaan maahan. Suomensalpietarin paras levitysaika on keväästä alkusyksyyn, Urean syksyllä ja muiden lannoitteiden koko lumeton aika. Syksyllä on hyvä aika levittää kasvun voimaa metsään. Joillakin on käytettävissä omia levittimiä, mutta työ onnistuu myös ihan käsin perinteisesti vakasta.

Omana työnä tehtäviin lannoituksiin soveltuvat varsinkin pienet hankkeet, . Lue miksi, miten ja milloin metsänlannoitus – ja laita hanke vireille. Riippuen kohteesta, käytettävästä lannoitteesta ja tekijästä levitys voidaan tehdä metsäkoneella, maataloustraktorilla, mönkijällä, helikopterilla, ruiskulla tai käsin vakasta. Metsän lannoituksen vaikutusaika on – vuotta ja lisäkasvu on tyypillisesti – mottia hehtaarille.

Tasapainoinen ravinteiden saatavuus on metsien kasvun perusedellytys. Tutustu Yaran lannoitusratkaisuihin ja lannoitevalikoimaan. Timo Riukka ja metsäneuvoja Vilho Laakso Metsänhoitoyhdistys Päijät- Hämeestä tarkastelevat edellistalvena kaadetun, kuivalla harjulla kasvaneen kuusikon kantoja. Puut ovat tehneet varsinaisen kasvupyrähdyksen viimeisen vuoden aikana. Jos tuollainen, näillä kuvasivuillakin esitelty kevyt polkuverkosto on kunnossa, eivätkä kantomatkat ole kohtuuttomia, niin levittäminen onnistuu ihan vaan istutusvakasta ja omin käsin.

Kasvatuslannoitus toteutetaan metsätraktorilla ajouria hyödyntäen tai ilmasta käsin helikopterilla. Etelä-Suomessa typpeä levitetään noin 1kg ja Pohjois- Suomessa 1kg hehtaarille. Tarvittaessa metsästä voidaan ottaa neulasnäyte, jonka avulla selvitetään mahdollinen lannoitustarve.

Levitämme lannoitteen joko metsätraktorilla ajouria hyödyntäen tai helikopterilla ilmasta käsin. Ala olisi noin 5ha ja tie halkoo sen, joten käsin levitys olisi kyseessä. Ensimmäinen kysymys olisi: Suositus olisi metsän NP2 . Periaatteessa mikään ei estä lannoitteen levittämistä käsin , mutta se on erittäin hidasta.

Alle kymmenen hehtaarin lannoitusaloilla työ on yleensä kustannustehokasta toteuttaa traktoriin tai metsäkoneeseen kiinnitettävällä levittimellä. Suuremmilla pinta-aloilla . Maalevitystä tuhkalla talvikaudella. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK. Omatoimista levitystä traktorilla.

Levityksen voi suorittaa myös itse käsin tai maataloustraktoria apuna käyttäen. Kysy yhteishankkeista ja valtion avustuksesta metsänhoito yhdistyksestä tai metsäkeskuksesta. ASIKKALA (MT) Kuusikuitupuun halpeneminen viime vuosina parantaa metsänlannoituksen kannattavuutta.

Kuitupuun hinta pitää kertoa jopa neljällä, jotta saa tukin hinnan. Ennen kuusikuidun ja -tukin hintaero oli 5-kertainen”, huomauttaa Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari .