Newtonin vaaka

Klassinen Newtonin vaaka rauhoittaa mieltä ja vähentää ylimääräistä stressiä. Valmistettu kromiteräksestä. Fysiikassa painovoimaa voidaan likimääräisesti kuvata Isaac Newtonin painovoimalailla. Vaikka lain tarkkuus on riittävä esimerkiksi avaruusaluksien ratoja laskiessa, painovoimaa kuvataan parhaiten Albert Einsteinin yleisellä suhteellisuusteorialla, jossa sitä pidetään aika-avaruuden kaareutumisena. Mikä aiheuttaa kiihtyvyyttä?

Voima se on joka jyllää”. Missä kiihtyvyys – siellä voima! Kiihtyvyys = nopeuden suuruuden tai. Maapallon pinnalla painovoima G lasketaan kaavalla.

Toisaalta kaikki fysiikanopettajatkaan eivät suoralta kädeltä osaa perustellusti ilmoittaa, mitä vaaka näyttää, kun sille asetettuun vesilasiin lasketaan narusta riippuva punnus (ei pohjaan saakka). Ydinkysymys, johon pyrin, on sen huomaaminen, että vaikka uskommekin Newtonin III:een ja osaamme sitä soveltaa, emme . Kuvat on tarkoitettu tulostettaviksi, joten ne saattavat ruudulla näyttää omituisilta. Säädä tulostuksen kaikki marginaalit (ylä, ala, oikea, vasen) nollaksi.

Kuvat tulostetaan pystyasennossa, paitsi jos rivin lopussa lukee vaaka , jolloin kyseinen kuva tulostetaan vaaka -asennossa. Esimerkiksi yhden kilogramman punnukseen vaikuttaa newtonin. Merkitään 5newtonin voimaa F :lla.

Jaetaan F kahteen komponenttiin: pinnan suuntaiseen ja pintaa vastaan kohtisuoraan komponenttiin. Oman kuvan piirtäminen kelkkaa työntävästä voimasta helpottanee asian hahmottamista. Sinisen vektorin vaihekulma on siis 1astetta, joten sen ja sen x – . Beurer GS- moderni, turvalasinen vaaka. Vaaka on helppokäyttöinen ja siinä on selkeä LCD-näyttö.

Vaa`an kapasiteetti 1kg, tarkkuus 1g.