Polystyreeni ominaisuudet

Sen pintaan syntyy herkästi lovia, jotka kasvavat kuormituksen alaisena. Iskunkestävällä polystyreenillä on parempi iskusitkeys kuin normaalilla polystyreenillä. Sillä on hyvä jäykkyys ja kovuus, hyvä lujuus, iskulujuus ja. Materiaali on lämpömuovattavissa.

Vaikka molemmat eristetyypit koostuvat polystyreenistä , kahden erilaisen valmistusprosessin seurauksena syntyvien tuotteiden suorituskyvyn ominaisuudet ovat hyvin erilaiset. XPS:n valmistamiseen käytetään jatkuvaa puristusprosessia, joka tuottaa homogeenisen umpisoluisen poikittaisosan, kun taas EPS:n valmistetaan .

Toimitetaan puhtaana kierrätykseen tai energiajätteeksi, voidaan hävittää polttamalla. Oheiseen taulukkoon on koottu tuotteissamme käytettyjen materiaalien kierrätys- ja hävitysohjeet. EPS- eristeiden lämmöneristävyys.

Alapohjarakenteiden suositeltavat eristepaksuudet. EPS-eristeiden kosteudenkestävyys. Ei lahoa eikä homehdu – hygieninen ja ympäristöystävällinen.

ThermiSol- elementtien eristeenä käytettävä paisutettu polystyreeni (EPS) on myrkytön materiaali, joka ei lahoa, vety eikä homehdu. ThermiSol-elementti täyttää elintarviketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset ja on siten erinomainen rakennusmateriaali .

Kierrätys ni) ja mittapitävyys . Finnfoam on suulakepuristettua polystyreeniä eli kansainväliseltä lyhenteeltään XPS lämmöneriste. Finnfoamin erinomaiset ominaisuudet perustuvat sen solurakenteeseen. Se poikkeaa oleellisesti EPS:n eli styroksin solurakenteesta. Lämmönjohtavuus kerroin: 0. Venytetty pituus: – prosenttia. Tavallinen polystyreeni on amorfinen polymeerit, polystyreeni polymeeri ketjun puolella ryhmien bentseenin satunnainen järjestys suuri määrä base bentseeni- rengas määrittää polystyreeniä , kuten avoimuus fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.

Polyeteeni PE, PE-LD eli matalatiheyksinen polyeteeni on. PVC on lajiteltava erilleen energiakäyttöön menevästä pakkausjätteestä. Vaahdotettuna sitä käytetään lämpöä eristävien pakkausten, . Ennen puhumme eduista ja materiaalin ominaisuudet , kuvaamaan prosessia sen tuotannosta. Polystyreeni PS, Polystyreeniä käytetään kirkkaiden pikareiden valmistamiseen.

Se on valmistettu vaahdottamalla polystyreenistä rakeet. Lisäksi nämä pienet hiukkaset käsitellään erityisesti mukaan kuumennetaan höyryllä. Toista tämä useita kertoja.

Huolimatta edustavasta ulkonäöstään ja hyvistä optisista arvoistaan lasinkirkas polystyreeni on haurasta, eivätkä muutkaan muovin ominaisuudet usein ole kilpailukykyisiä. Siksi sen PS-muovin pohjalta on kehitetty parempia muoveja, kuten iskuluja polystyreeni sekä styreenin .

Käyttökohteet : – perustukset, routaeristykset, sokkelihalkaisut ja. Kirkkaasta ja hauraasta materiaalista valmistetaan erityisesti kertakäyttöastioita. Ominaisuuksia : – Eristävyys. Normaali polystyreeni (PS) on haurasta.

Yleiskäyttöinen polystyreeni (GPPS) on lasinkirkas, melko hauras, mutta hyvän jäykkyyden omaava materiaali. Solupolystyreenin(EPS, XPS) fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet riippuvat . ABS: ABS, eli akryylinitriilibutadieenistyreeni, on iskunkestävän polystyreenin ja akryylinitriilin kopolymeeri. ASA: ASA on akryylin, styreenin ja akrylonitriilin kopolymeeri, jonka ominaisuudet ovat lähellä ABS. Muottien ja kappaleiden pintakerroksena käytetty hartsi, joka parantaa tuotteen pinnan ominaisuuksia.

EPS-lämmöneristeiden laatuvaatimukset perustuvat eristeeltä kyseisessä käyttökohteessa vaadittaviin toiminnallisiin ominaisuuksiin , joita ovat mm.