Pulttiliitoksen mitoitus

Ohjelma sisältää erilaisia liitostyyppejä puusauvojen ja liitoslevyjen välille. Laskentalomakkeen on tarkoitus palvella yritystä myös tulevaisuuden tarpeissa. Raporttiosa käsittelee pulttiliitoksen mitoituksen vaiheet, niin kuin ne on käytetty laskentalomakkeessa, ja laskentalomakkeen teossa käsitellyt asiat.

Valmiilla mitoitusohjelmalla tulee pystyä mitoittamaan tiettyjen leikkaus- ja vetorasitettu- jen pulttiliitosten kestävyydet. Liitostyypit on eritelty kohdassa 2. Mitoitusohjelmassa käsitellään hitsien mitoitusta ainoastaan siinä laajuudessa kuin kyseisten liitoksen mi- toituksessa tarvitaan. KERTO-KÄSIKIRJA, PULTTILIITOSTEN MITOITUS.

Kuvan tavallinen pulttiliitos vastaa luokkaa A ja kitkaliitos luokkaa B sekä esijännitetyt sovitepultit luokkaa C. Sovitepulttiliitos tarkoittaa liitosta, joka on valmistettu korkealuokkaisia ruuveja ja pientä vapaareikää käyttäen. Ruuveihin vaikuttavat voimat lasketaan ottaen huomioon liitoksen toiminta, liitettävien osien jäykkyys ja tasapainoehdot. Eurocode määrittelee voimien jakautumisen seuraavasti : 1. Teräsrakentamisessa harvoin käytettyjä kitkaliitoksia suunniteltaessa ja valmistettaessa noudatetaan B7:n (KL) liitostyyppiä koskevia ohjeita. JOKELA, VILLE: Teräsliitosten mitoitus ja kustannuslaskenta. Diplomityö, sivua, liitesivua.

Pääaine: Rakennesuunnittelu. Tarkastaja: professori Markku Heinisuo. Sweco Rakennetekniikka Oy antoi diplomityön . Väsytyskuormitet- tujen liitosten osalta lisäohjeita esitetään . Mitoitetaan hallin nosturikiskon kiinnitysliitos L1.

Nosturikuorma kuuluu aikaluokkaan lyhytaikainen. Tapauksissa, jossa voi olla onnettomuuden vaara pitää pulttiliitos ehdottomasti laskettaa asiantuntijalla. Asian tekee vielä vaikeammaksi, jos kyseessä on väsyttävä kuormitus. Pulttiliitoksen leikkauskestävyys.

Sekin täytyy tietää, koska kuorma luokitellaan staattiseksi tai koska se on väsyttävä. Silloin liitoksen mitoitus lähtee aivan eri . Mitoitusprosessi on kriittinen turvallisuuden ja kustannusten kannalta. Tämän diplomityön tavoite onkin määrittää . Käsikirjan on kirjoittanut DI Petri Ongelin: Luvut 1-ja DI Ilkka Valkonen: Luvut 8- 10. Kirjan te- kemisessä ovat avustaneet ins. Sakari Silvennoinen ( teräslajit) . Pilari-palkki pulttiliitos.

LIITE: KESKIPILARIN MITOITUS. Lommahduslaskelmat, kun ylikriittistä tilaa ei käytetä hyväksi12. Jäykisteen mitoitus pistekuormalle. Levyn lommahdusjäykisteen mitoitus.

VÄSYTYSKUORMITETUT RAKENTEET. Poikittaissuunnassa kuormittuvien pulttiliitosten mitoitus. Kuumasinkityn teräksen liittäminen pulteilla. Yleistä liitosm enetelm istä. Suunniteltaessa tai valmistettaessa kuumasinkittäväksi tarkoitettuja rakenteita, on.

Sinkin vaatima tila reikien mitoituksessa. Hitsejä sisältävien liitosten rakenteiden muotoilua, valintaa tai . Kengän kanssa käytetään ALP-C peruspultteja. Kenkä- ja pulttiliitoksen mitoitus suoritetaan AColumn ohjelmalla, jolla voidaan suunnitella myös pilarin pääraudoitus kengän alueella.

APK-C kenkä teollisuusrakennuksen suorakaidepilarin . Kimmoteorian mukainen mitoitus poikkileikkausluokan perusteella: Wtarp. Alustava mitoitus : Nd fd A⋅. Tarkempi mitoitus yhteisvaikutusyhtälöllä: fy 235. Suunnittele pilarin ja palkin välinen pulttiliitos. Laipan kiertymää ei ole estetty.

Voimien jakautuminen ruuveille. Reunapuristus- ja reunarepeytymiskestävyys. Ruuvin leikkausvoimakestävyys.