Routaeristys laskuri

Kylmän rakenteen tai rakennuksen routasuojaus. Rakenteen ulkopuolelle sijoitettavan routaeristeen. Kunnollinen routaeristys on rakentamisen perusasioita. Routaeristystä on syytä käyttää aina,kun maalaji on routivaa.

Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuneet ja uudistumassa olevat osat tuovat routa- ja alapohjan eristeiden laskentaan huomattavasti lisää työtä. Helpottaakseen suunnittelijoiden työtä Finnfoam teki laskentaohjelman routa- ja alapohjaneristeiden mitoitukseen.

Matalaenergia- ja passiivitalot lasketaan edellä mainituilla tiedoilla, mutta laskennallisesti matalampaa perustamissyvyyttä käyttäen. Tuulettuva-alapohjaisen passiivitalon routaeristys lasketaan kylmän laatan kaavojen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti routasuojaus hyvin eristetyn alapohjan omaavalle rakennukselle voidaan määrittää kylmän rakennuksen mukaan.

Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle. Anturoiden alle käytettävien routaeristelaatujen tulee olla suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita, joita ovat . Leo-Pekka Tähden omakotitalon sokkelin ulkopuoliset routaeristykset on tehty. Routasuojauksen tarkoituksena on estää maan jäätyminen perustusten alla, jotta rakennus ei vaurioidu maan routimisen vuoksi.

Kun rakennusta aletaan tekemään, routa on ensimmäinen esiin tuleva luonnonvoima. Seuraavassa perustietoa routaeristyksen mitoituksesta.

Rakennuksen routasuojaus estää rakennuksen vauriot, jotka johtuvat maan liikkeestä sen routiessa. Tutustu routasuojausohjeisiin! Laskimessa tarkoitetaan maanvastaisissa alapohjissa.

Myös routaeristeen paksuus on huomattavasti . PERUSTUSLASKURI Lähtötiedot. Betonisokkeli Harkkosokkeli Anturamuotti: Tassu Anturamuotti: tee-se-itse. Laske jokainen perustuksen sivun pituus yhteen ja kirjaa saatu luku tähän. Sokkelin näkyvän osan korkeus maanpinnasta.

Perustuksen piirin pituus (metreinä). Ohje: Hyvän rakentamistavan mukaan puuverhoillussa talossa tulee olla vähintään 50cm korkea näkyvän sokkelinosuus . Lisäksi se on tavanomaista EPS-levyä lujempi ja tiiviimpi. Levy on käytössä kestävä ja sillä on hyvä puristuslujuus.

ThermiSol EPS Routa -levyn kosteudenkesto on erinomainen. Puutteellinen tai väärin tehty perustusten routaeristys aiheuttaa usein hankalasti korjattavia ja taloudellisesti suuria vaurioita. Vähäisellä ja usein myös väärin perustein tehdyllä ”säästöllä” rakennusaikana saatetaan . VTT:n julkaisu Talonrakennuksen routasuojausohjeet on hyvä tähän hommaan.

Antaa juuri saman tuloksen kun Thermisolin laskuri. Sulla on tuplasti tarvittava routaeristys , muttaa eihän siitä mitään haittaa ole,. Kunnollisen routaeristyksen merkitys on erityisen suuri, jos terassi on talossa kiinni ja maapohja on pehmeä ja routiva.

Tähänhän on ilmeisesti olemassa laskurikin mutta toivottavasti hänet voidaan toviksi sivuuttaa ja mennä käytettyhin toteutustapoihin. Eli hintaeroa ei juurikaan tuolle tule jos kokonaiskustannusta. Kylmässä tarvitaan leveämpi routaeristys kuin lämmitettävässä. Eristevalmistajien laskureilla saa arvioita . EPS (eli polystyreenimuovi tai expanded polystyrene tai vanhalta tuotenimeltään styrox) on pientaloissa yleisimmin käytetty routa- ja lattiaeriste.

Vaadittava routasuojaus selvitettiin Finnfoamin (Finnfoam.fi) laskuria. Laskuri laskee kustannukset oletuksella, että samalla uusitaan sadevesijärjestelmä. Hinta on suuntaa antava, kohteesta riippuen joko pienempi tai hieman suurempi. Lopulliseen hintaan vaikuttaa esim.

Umpisoluinen suulakepuristettu lämmöneristyslevy säilyttää puristuslujuutensa, lämmöneristävyytensä ja kosteustekniset ominaisuutensa vaativissa olosuhteissa.