Terassin rakentaminen lupa

Moni odottaa jo kuumeisesti lumien sulamista, jotta pääsisi ulos terassin , kasvihuoneen tai pihavajan rakennuspuuhiin. Ennen rakennusprojektin aloittamista on kuitenkin hyvä varmistaa, tarvitseeko rakennelmaa varten hakea kaupungilta lupa. Kattamattoman matalan terassin , alle viiden neliön erillisellä . Hei rakensin viime kesänä asuinrakennukseen kiinni terassin , tein valut toiseen päähän ja toinen terassin pää on kiinni talossa, n. Olisinko tarvinnut rakennusluvan?

Naapureilta sain luvan rakentaa.

Olen myymässä kesällä taloani, joten tämä asia tuli mieleeni. Terassin kerrosneliömetrin ja sitä pienempiin rakentamisiin riittää toimenpidelupa , joka haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen rakentamiseen ryhtymistä. Jos terassi rakennetaan rantavyöhykkeelle, niin kerrosneliömetrin ylittäviin tarvitaan rakennuslupa. Perustamistapa ei vaikuta asiaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia.

Laajennukset ja lisärakennukset . Omakotitonteille rakennettavat piharakennukset ja terassit vaativat vähintään ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaan. Jo pelkästään terassien ja grillikatosten lupakäytännöissä on eroja.

Omakoti- tai rivitalon katetun terassin rakentamiseen voi tarvita toimenpideluvan. Sekä omakoti- että rivitaloihin rakennetaan vilkkaasti ulkoterasseja. Kun rivitaloasukkaan suunnitelmissa on terassin tai aidan rakentaminen omalle pihalle, on syytä painaa jarrua ja odottaa ensin taloyhtiön lupaa. Ensinnäkin terassit eivät vaadi rakennuslupaa.

Katettu terassi tulkitaan useimmiten julkisivutoimenpiteeksi joka on joko toimenpideluvan varainen tai ilmoitusasia, mutta avoterassi ei yleensä edellytä mitään lupia tai ilmoituksia. Rajaetäisyys kuitenkin mutkistaa asiaa. Tässä suora lainaus erään eteläsuomalaisen kaupungin . Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi . Lasitusten tulee olla puitteettomia, kirkkaita ja avattavia. Katetun terassirakenteen syvyys tulee jäädä alle . Viranomaiset päättävät senkin, riittääkö rakennusluvan sijasta pelkkä toimenpidelupa tai kirjallinen ilmoitus. Jos sen sijaan tonttia aiotaan rakentaa radikaalisti vaikka korkeuserojen saamiseksi, tarvitaan lupa sekä asuinkunnalta että rajanaapureilta.

Sen sijaan puuvarastoille, huvimajoille, grillikatoksille ja katetuille terasseille on haettava rakennuslupa. Leikkimökin tai kevyen kasvihuoneen rakentamiseen rivitalon pihalle riittää taloyhtiön hallituksen lupa. Omakotiasukas saa tehdä pihassaan maanrakennustöitä ilman maanrakennuslupaa, kunhan . Mikäli terassi laajenee sallitun rakennusalan ulkopuolelle, on lupa. Tarvitaanko terassin rakentamiseen lupa ?

Jos terassia ei tulkita katokseksi, lisää se aina rakennuksen kerrosalaa, jolloin tarvitaan . Tontin kadun puoleisen raja-aidan tai tukimuurin rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa. Tonttien väliselle raja-aidalle ja tukimuurille haetaan silloin toimenpidelupa , jos se on yli 6m korkea. Pientalon terassin rakentamiseen tulee silloin hakea lupa , jos sen päälle tulee katos.

Kun kyseissä on puu- tai betonilaatoista . No mehän just ollaan selvitetty tätä ja vastaus on että jos olet ensimmäinen teidän taloyhtiössä jolle katos tulee eikä sitä löydy keneltäkään muulta niin silloin tarvii rakennusluvan. Mikäli joku asukas on sen rakentanut, saat automaattisesti rakentaa omasi ilman lupia. Auto- ja jätesuojat edellyttävät kuitenkin aina toimenpideluvan ja saunat rakennusluvan.

Lupa maksaa noin euroa ja . Terassin rakentamisesta tulee tiedottaa lähinaapureita etukäteen. Rakennelma tulee sijoittaa.