Tieturva 1

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja . Tieturva-kurssien suorittaminen antaa valmiudet turvalliseen työskentelyyn tie- alueella. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä vaaroja . Sivuilla kerrotaan tietoa tiehallinnon vaatimasta tieturvakortti pätevyydestä. Täältä voit myös katsoa seuraavan tieturva korttikurssin. Tiellä tehtävään työhön, työn suunniteluun ja valvontaan osallistuvalta henkilöltä vaaditaan turvallisuuspätevyyttä.

Tieturva ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus. Osoita pätevyytesi ja hanki tieturvakortti. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä . Minkälainen kirjallinen koe kyseisellä kurssilla on?

Onko kuinka todennäköistä saada kurssi hyväksytysti läpi, mikäli ei opiskele asioita ennen kurssin. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden . Katso koulutuspäivät paikkakunnallasi tai tilaa koulutus työpaikallesi. Kurssilla pyritään lisäämään erityisesti työntekijöiden työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvää tietämystä.

Tavoitteena on että kurssin käynyt tunnistaa eri . Sähkö- ja automaatioasentajilta vaaditaan ko. Koulutus on tarkoitettu yleisellä tiellä työskenteleville liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. Työpaikalla järjestetyssä kurssissa voidaan huomioida paremmin työpaikan erityisolosuhteet. Näin koulutuksesta saadaan hyödyllisempi ja samalla myös työpaikan riskit tulevat . Se on myös edellytys Tieturva -jatkokurssille osallistumiselle. Koulutus on muokattu kuljetusalalle ja koulutuksen suoritus voidaan lukea CAP-päiväksi.

Järjestämme maanlaajuisesti yrityksille ja ryhmille koulutusta, jonka sisältö rakennetaan . Tieturvallisuuskoulutus on tien päällä tai liikennealueella työtään tekevien turvallisuuskurssi, joka varmistaa ja ylläpitää työntekijän pätevyyttä ja ammattimaista otetta kaikissa tietyöolosuhteissa.