Tukin mitat 2016

Ota aina yhteys reviirin alueneuvojaan ennen hakkuun aloittamista. Minimimäärä puutavaralajeittain on m3. Jos tuosta tukin latvaosasta tehdään vielä pikkutukki ja sen jälkeen parru niin katkonta on aika ongelmallista. Maksimipituus vaihtelee eri sahoilla, mutta on yleisimmin n. Pituudet vaihtelevat laitoksittain enemmän kuin mäntytukilla ja eivät noudattele niin yleisesti moduulijakoa.

Laatuvaatimukset Laatuvaatimuksista tärkeimmät ovat suoruus ja lahottomuus.

Puutavaralajien mitta – ja laatuvaatimukset. Tarkista mitta – ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa. Kun hakataan kuitua, kaatuu myös tukkia.

Suomalaisten sahojen käyttämä tukin pituuden alamitta on perinteisesti metriä. Mitä pidempiä ja järeämpiä tukkeja saha ottaa vastaan, sitä tehokkaampaa tuotanto on ja tavaraa syntyy enemmän. Sahateollisuuden pitää pystyä lisäämään kuitupuun hakkuiden . Takavuosina kulki puunostajien joukossa vitsi, jonka mukaan kaupanteko vaikeutui heti kun metsänomistajat oppivat lukemaan.

Viime vuosina ja aivan viime.

Tarjosivat mäntytukki pienin latvaläpimitta 18cm ja kuusella 20cm. Männyssä loppu menee pikkutukkiin, kuuse. Tukkipuun mitat ja minilatvaläpimitat riippuvat ostajasta, mutta männyllä nuo mitat lienevät yleisimmät. Kuusella on sen sijaan mm. Alla olevalla taulukolla voidaan suorittaa tukkien kuutionti silloin, kun puut on mitattu perinteiseen tapaan ottamalla ylös niiden pituudet läpimittaluokittain.

Mikäli käytät tuloksia virallisen mittauksen perustana, sinun tulee tietää puuerän maantieteellinen kasvualue ja valita alue sen mukaan. Alueelliset kertoimet poikkeavat . Yhä useampi saha haluaa nostaa tukin läpimittoja. MTK:n kenttäpäällikön Markku Ekdahlin mukaan metsänomistajan tukkitilistä lähtee kolmesta seitsemään prosenttia, jos sahatukin läpimitta nousee senttimetristä 18:aan. Metsänomistajien myymästä.

Pudasjärvellä toimiva Kontiotuote . Kymmeniä vuosia alalla työskennelleenä väitän kuitenkin, että suuressa osassa tukkirunkoja on . Sahurit: Pienten tukkien sahaus täysin kannattamatonta. Järeiden tukkien sahauksella katetaan sahojen mukaan pieniläpimittaisten tukkien tappiollista sahausta. Suomen Sahat ry: n mukaan pieniläpimittaisen tukin sahaus ei nykyhinnoilla kannata. Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta puuta hankkiva Kuhmo Oy kohotti tukkien latvaläpimittavaatimuksia vuoden alussa.

Kuhmo ostaa edelleen pikkutukkina, josta maksetaan 15–prosenttia vähemmän kuin tukista.

Tarkka tukin katkonta ja useat katkontapituudet mahdollistaa hyvän tukkisaannin ja siten myös maksimaalisen korvauksen metsäsi puista. Tutkimuksen tuloksista selviää, että Stora Enso Oyj:n Kiteen sahan tukin keskijäreys kasvaa, kun hakkuussa on. Sahatukin pituusmittauksessa moduulimitta tarkoittaa 3:n desimetrin jaolla tehtyä mittausta. Huolellisesti tehty tukkien katkonta eli apteeraus ropisuttaa metsänomistajan laarin tukun euroja. Myös leimikkoon sopivat mitta – ja laatuvaatimukset ratkaisevat puukaupan onnistumisen.

Havutukkien perusmääritelmät. Raakapuuta, esimerkiksi puun rungosta katkaistua tukkia pidetään metsätaloustuotteena ja tukista sahattua sahatavaraa teollisuustuotteena. Sen tarkat mitta – ja laatuvaatimukset sovitaan ostajan ja myyjän välillä. Pikkutukki on puukaupassa oma hintaryhmänsä tukkien ja kuitupuun välissä.

Osa metsänomistajista pitää metsäalan suurimpana epäkohtana tukkipuun hankinta- ja pystykaupan välistä pientä hintaeroa. Kauppakirjassa sovitaan yleensä käytettävät mitat , mutta kauppakirjassa ei sovita tukin optimaalisesta katkonnasta. Nykyinen hintaero on tukille.