Upm alholma

Saha tuottaa sekä mänty- että kuusisahatavaraa sertifoidusta raaka-aineesta. The sawmill produces both redwood and whitewood sawn timber from certified raw material. Yritys toimii Rakennusmateriaalit -toimialalla.

Hake ja puru toimitetaan sellutehtaalle. Saha käy nyt täysillä lama-ajasta huolimatta. Tuotanto on kasvussa ja lomautuksista ei ole tietoa.

Sahalla on töissä sata henkeä. The Pietarsaari pulp mill is located in the Gulf of Bothnia in western Finland. Sahan jätevesien ja sahan jätteiden käsittelyä koskee UPM. Kymmene Oyj:n sellu- ja paperitehtaan ympäristölupa, Länsi-. Suomen ympäristölupaviraston päätös . UPM :n turvallisuusperehdytys antaa sinulle yleiskuvan niistä toimintatavoista, joilla varmistat turvallisen työpäivän UPM :llä.

Jari Vainio, Heikki Ohman. KAUPUNGINOSA 1 ALHOLMA , kortteli 18).

Työntekijän tehtävänä oli vaihtaa kuljettimen ketjujohteet. UPM kertoo yt-neuvottelujen . Uusi sopimus mahdollistaa kaluston investoinnit kustannustehokkaaseen puunkäsittelyyn ja turvaamaan näin . Junaliikenne UPM :n tehdasalueelle nopeutuu noin tunnilla, kun veturin vaihtoja ei enää tarvita. Perustus ja Erityisurakointi Muu Urakointi. Euroports Pietarsaari konttori – office. Satamatoimisto – Port Authorities.

Purkurekkojen odotuspaikka –. Incoming lorries, waiting point. Varastokonttori – warehouse office. LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT 1. Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Pietarsaaren asukkaille sekä prosessihöyryä ja -lämpöä UPM :n Pietarsaaren tehtaille. Voimalaitoksen lämpöteho on 1megawattia.

The planned production capacity of the plant is million litres of . Laitoksen suunniteltu tuotantokapasiteetti olisi miljoonaa litraa. Along with the letters of intent concerning Pietarsaari, NEB will look into expanding . Alholmens Kraftin voimala.