Aidan korkeus laki

Rakennusvalvonta vaatii luvan jos aita ylittää jonkin kunnan rakennusjärjestyksessä mainitun korkeuden ( usein 1cm). Jos aita on keskellä rajaa, on vastuu molemmilla osapuolilla. Aidasta syntyy riita, jos esimerkiksi korkeudesta ollaan eri mieltä.

Jos yhteisymmärrykseen ei päästä , niin tilanne on varsin villi. Laki ei määrittele naapurien välistä aitaa , mutta esimerkiksi asemakaava saattaa ohjeistaa aidan korkeutta tai jopa .

Tontin sisäisen aidan tai tukimuurin rakentamiseen. Aita tai muuri katsotaan tontin sisäiseksi silloin, kun sen etäisyys tontin rajasta on vähintään yhtä suuri kuin sen korkeus maan pinnasta. Kuinka lähelle naapurin tontin rajaa saa aidan rakentaa ilman hänen suostumustaan? Tarvitaanko omalle puolelle. Onko tässä etäisyys tai korkeusmääräyksiä ? Rajaojan lain mukaan on ´voi kaivaa rajalle (keskelle rajaa) ilman naapurin suostumusta.

Voiko naapuri rakentaa rajalle lauta- aidan ilman mitään ilmoitusta ja vaatia minulta jotain korvausta?

Entä voiko hän ilman minkäänlaista lupaa kaataa r. Aidan korkeudesta on kuntakohtaisia määräyksiä, joten suoja- aidan rakentamista suunnittelevan kannattaa tarkistaa etukäteen kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Ilman naapurin suostumusta voidaan rakentaa enintään m korkea aita , jos aidan etäisyys naapuritontin rajasta on suurempi kuin aidan korkeus , ja aita voidaan huoltaa omalta tontilta. Aidan ja tontin rajan välinen tila on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Korkeammat puuaidat ja kaikki kivirakenteiset aidat.

Naapuri on rakentanut aidan jonka korkeus on suurempi kuin omamme. Tämä naapurin aita näkyy ikävästi pihallemme. Onko mitään sellaista säädöstä joka määrittelisi aidan maksimikorkeuden ? E =========== Navigare Necesse . Jos vie järvinäköalan, niin anna kasvaa muutama vuosi.

Kun näköala peittyy niin leikkaa sopivaan korkeuteen (esim. 1cm). Kyse on juridisesti raja-aidasta, joten molemmat yhdessä hoidatte aitaa. Teillä on yhtäläinen oikeus toimia kuin naapurilla.

Pensasaidoissa ja istutuksissa on kuitenkin muistettava, että naapuruus- suhdelain §:n mukaan naapurin puolelta tulevat juuret voi poistaa ilman erillistä ilmoitusta ja oksat sen jälkeen, jos omistaja ei kehotuksen saatuaan itse ole niitä poistanut. Tämän vuoksi käytännön suosituksena on, että .

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. Kiinteistönomistajalla on, jollei asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä toisin määrätä tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen erityisestä syystä toisin päätä, . Aitaa ei katsota raja-aidaksi, mikäli rakennetun aidan etäisyys naapurin rajasta on vähintään puolet aidan korkeudesta tai istutettavan aidan oksisto ja juurisato täysikasvuisenakin pysyvät omalla tontilla. Tätä toimenpidepyyntöä varten olemme pyytäneet asiasta arvion kahdelta puutarhurilta ja kahdelta lakimieheltä.

Voit kylmästi vetää aidan tuohon korkeuteen jos se kerran tuottaa haittaa Sinulle! Olet oikeassa siinä, että eihän naapurilla olisi mitään sanomista aidan korkeuteen , jos se sijaitsisi kokonaan meidän tontillamme. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla yli m korkeista aidoista tulee tehdä kirjallinen aitailmoitus. Aitojen luvanvaraisuudesta määrätään myös alueellisissa rakennusjärjestyksissä. Aitojen korkeudesta , väristä ja sijoituksesta taas voidaan määrätä alueen rakentamistapaohjeissa.

Esimerkiksi rajaviivalle tehtävä aita edellyttää aina naapureiden välistä, kirjallista sopimusta. Tonttien välisellä rajalla aidan. Mikäli aita taas on alle metriä ja sijaitsee kokonaan omalla tontilla, niin yleensä sen rakentamiseen ei . Erityisesti risteyksien näkemäalueet tulee huomioida siten, että aidan korkeus on korkeintaan metriä kadun pinnasta mitattuna. Viittaus: Vesihuoltolaki , Terveydensuojelulaki §, Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset . Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, tulee rakentamisessa noudattaa voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä.

Mikäli asemakaavan määräyksiä tai säännöksiä ei noudateta, voi rakennusvalvontaviranomainen määrätä aidan muutettavaksi tai purettavaksi.