Balksko limträ

Inom varje typ finns ett antal olika höjder. Det finns många olika typer av balkskor med flikar som har olika bredd. Balksko med utåtvikta flikar. Tillverkas av varmförzinkad stålplåt . Vid stora laster som ska överföras kan svetsade balkskor användas.

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa är hur mycket ståldelarna syns.

Förutom att dolda beslag anses vara mera estetiskt tilltalande är deras bärförmåga vid brand bättre på grund av att träet skyddar ståldelarna. Tee valitus toisesta kuvasta. Holger Gross: Text till avsnitten Fakta om limträ , Ytbehand- ling, Underhåll, Träskydd samt Hantering av limträ.

Lars Johansson, AIX Arkitekter AB: Förord. En balksko används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Montage sker med ankarspik eller ankarskruv samt lång träskruv.

En hålplåt används vanligtvis vid balk och takkonstruktioner, som infästning mellan pelare och ovanpåliggande balk. Vi representerar Martinsons – marknadsledande i limträ.

Vi har lager och kaplinje i såväl Vittsjö som i Stockholm och kapar dina balkar snabbt, rationellt och exakt efter önskemål – utan tillägg. ANDRA DIMENSIONER – SPECIALFORMAT – OBJEKT . Byggvinklar används för att kryssförbinda olika konstruktioner. Trä mot trä eller trä mot betong.

Byggbeslag till förbindningar finns i ett tjugotal olika varianter. De är som regel varmförzinkade och försedda med ett stort antal hål avsedda för spik eller skruv. Hur många spik eller skruv som behövs och vilka hål som ska utnyttjas beror på vilka krafter som beslaget ska överföra.

Detta bestäms genom dimensionering eller i . Projektering av limträkonstruktioner. Limträ som konstruktionsmaterial. Konstruktionssystem för limträ. Dimensionering av trä- och limträkonstruktioner.

Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar. Produktsortiment och konstruktionsexempel – 11. För enklare tillämpningar, som till småhus och ombyggnader, finns ett antal lagerdimensioner.

DIMENSIONERANDE LASTEFFEKT. Virke som används i förbindning med Gunnebos byggbeslag ska vara limträ enligt standard.

Används vid montering av korsande . Material: mm varmförzinkad stålplåt, S250GD. För fastsättning i trä används CNA ankarspik eller CSA beslagskruvar. Denna balksko är försedd med bulthål med diameter eller mm till montering på betong, stål eller murverk.

Bredd: mm Höjd: 2mm. Välj egenskaper (st) och jämförda artiklar (st). Den skruvas eller spikas fast i träramen med ankarskruv eller ankarspik och fungerar sedan som en fästanordning för regeln vilkens kortsida placeras och skruvas fast i balkskon.