Gyproc paloluokka

Rakenteen palonkestävyyttä voidaan kasvattaa kipsilevyillä. Palonkestävyyteen vaikuttaa se, kuinka monta levyä rakenteessa on käytetty ja kummalle puolelle seinää levyt on asennettu. Lopullinen paloluokka määräytyy sen mukaan, miten kyseinen rakenne käyttäytyy polttokokeessa ja mitä täydennyksiä . Esitetyt rakenteet esittävät ”vähimmäisrakenteita”, joilla paloluokka toteutuu.

Kaksinkertaisella levytyksellä . Iskunkestävä, palo- ja ääniteknisesti hyvä sisäverhouslevy. Asennetaan uloimmaksi levykerrokseksi. Gyproc GEKE Erikoiskova Ergo. Levyn pitkä reuna on reunaohennettu.

Palo-osastoivuuden hyväksynnät. Osastoiva I Osastoiva II. Kepukka Käyttäjä on mies. Ei paloluokka ei tarvitse tupla levytystä. Jos seinä on normaali rakenteinen.

Mutta,jos seinä on vain yhdeltä puolelta levytetty tarvitaan tupla levytys. Kyllä tarvitsee tavallisella tai EK kipsilevyllä. Seinien ja lattioiden palonkestävyys saadaan selville määrättyjen menetelmien mukaisesti suoritetuin polttokokein.

Tulosten perusteella seinä tai lattia luokitellaan kuuluvaksi tiettyyn paloluokkaan. Kantavien ja osastoivien . Paloluokkaan Pkuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voi- vat paloteknisesti. Palokatkoja suunnitellessa tulee ottaa huomioon rakenteelta vaadittu paloluokka sekä riittävä varauksien . Täytyykö autotallin sisäkatto levyttää kaksinkertaisella gyprocilla? Talliin tulee erillinen varastotila, johon on kulku ulkopuolelta.

Julkisivurakenteissa on otettava huomioon. RakMK E1:n asettamat vaatimukset. Siis periaatteessa jo tavanomainen pientalon seinä on paloluokkaa E30? Entä Eosastointi, pitääkö siinä osastointi viedä vesikatteeseen asti? Riittääkö pelkkä kaksinkertainen kipsilevy vai vaaditaanko villaa lisäksi?

Saako E60-osastoivan seinän . Käytetään huoltoluukkuna alapohjissa. Cavedio tecnico idoneo per la protezione passiva dal fuoco certificato EI 6 sp. Nyt siis mietityttää se, meneekö gyproc pilalle, jos laitan sen uunin taakse.

Mikä paloluokka tuolla uunin takana pitäisi olla, EIvai EI? Jäykkä höyrynsulullinen levyvilla SOVER AluLiner tai ISOVER Vario InLiner. Horvaldu doitus 22x1k300. Lämmönläpäisykerroin (laskennassa käytetty lämmönjohtavuus M). Mitoitetaan kuvan tappivaarnaliitoksessa käytettävä kipsilevytys.

Liitoksen paloluokka on R 30. Kipsilevy on tyy- piltään normaalia kipsilevyä (tyyppi A) ja levytyksen saumat ovat leveydeltään alle mm. Kansallisten rakennusmääräysten palosuojausvaatimukset perustuvat usein palon kehittymiseen (standardipalokäyrä). A) Materiaalien paloluokitus : . Palonkesto, Paloluokka A2- s d0.

Pinta on kartonkipäällysteinen. Käyttökohteet, Kuivien tilojen sisäseinät ja -katot, soveltuu myös märkätilojen kattoihin .