Hakkeen myyntihinta

Paljonko maksaisit hakekuutiosta? Välimuistissa Samankaltaisia Toimittamamme polttohakkeen hinta on tällä hetkellä n. Hintaan vaikuttaa toimitetun erän määrä ja laatu, sekä toivottu toimitusaika. Tilaamalla ajossa haketta lämpölaitoksellesi varmistat juuri sopivanlaisen hakeen saatavuuden mahdollisimman edullisesti . Latvusmassan hinta laski edelliseltä vuosineljännekseltä prosenttia ja kantojen lähes neljänneksen. Pystykauppojen osuus kevätkesän energiapuukaupasta oli neljä viidesosaa. Kantohinta ei kerro koko totuutta.

Tukikelpoisissa leimikoissa energiapuun korjuutuki ja nuoren metsän hoidon tuki voivat . Jos hakkuutähteitä niin arvo on siinä että anna korjata risut pois. Verollinen myyntihinta valmiille, hakkuutähteistä tehdylle hakkeelle on muutaman euron luokkaa. Kokopuuhake onkin sitten jo arvokkaampaa. Hinta lienee jossain toisella kympillä. HAKKEELLE ON LASKETTAVISSA MONTA ENERGIAHINTAA.

Hakeraaka- aineen kantohinta ja korjuukustannukset vaihtelevat laajoissa rajoissa. Sen myötä hake -energiaa voi saada joko erittäin edullisesti, mutta pahimmillaan hinta lähenee sähköenergian hintaa. Viljelijä ei useinkaan laske hakkeen raaka- aineelle . Maatila – Lämmitysmuodon muuttaminen öljystä hakkeeseen. Polttoöljyn litrahinta on 1. Itse olen myös energiapuun kannalla. Itsellä viivästynyt taimikonhoito, en tiedä miten määritellään . Koneyrittäjä Tuomas Ramlin Rovaniemeltä innostui hakebisneksestä pari vuotta sitten.

Ramlinin omistamat 8hehtaarin metsät puskevat harvennettavaa riukua ja rankaa siihen tahtiin, että siitä saatavalla hakkeella lämmittäisi jo isommankin kylän. Ajattelin ensin, että haketan paitsi . Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty metsähakkeen yksityiskäyttö. Metsähakkeen markkinahinta muodostuu tuotantokustannusten ja kilpailevien polttoaineiden markkinahinnan mukaan.

Tässä työssä tarkastellaan hakkeen tuotannon tyypillisiä . Hakevuori Oy toimii energiapuun hankinnassa, korjuussa, haketuksessa ja myynnissä sekä puunkorjuussa, -hankinnassa ja -kuljetuksessa. Tutustu nykyaikaiseen ja monipuoliseen . Sähkö (jatkuvatoiminen lämmitys). Esimerkiksi karsitun rangan pystykaupoissa hinta vaihteli Kymi-Savon ja Lapin hinta -alueiden 2–eurosta Keski-Suomen euroon kuutiometriltä. Markkinaosapuolilta saatujen tietojen mukaan kauppa oli laajoilla alueilla vaisua tai jopa pysähdyksissä mm.

Alueilla, joilla hakkuutähteet on kerätty talteen, mm. Hakkeen myyntihinta määräytyy siitä saatavan energiasisällön mukaan. Energiasisältöön vaikuttavat useat tekijät, kuten hakkeen palakoko, kosteus, tiheys ja tehollinen lämpöarvo. Edellä mainittuja tekijöitä voidaan mitata . Kuorikate ja kuorikkeet verkkokaupasta. Perinteinen mäntykuorike, tuore tulokas koivukuorike, siro kaakaokuorikate sekä kauniit, värikkäät hakkeet.

Metsähaketta on käytetty pääasiassa lämmön tuotantoon, mutta hakkeen käyttö muihin tarkoituksiin lisääntyy lähitulevaisuudessa. Valmistajat eivät ilmoita myyntihintojaan verkkosivuilla, joten hinta -arvio on laadittu jälleenmyyjien hinnoittelujen perusteella. Lisääntyvä käyttö heijastuu.

Monet pohtii, millä omakotitaloa kannataa lämmittää. Moni päätyy nykyisin maalämpöön. Tein pienet laskelmat mitä lmmitys maksaa eri menetelmillä ( investointeihin en nyt ota kantaa).

Mänty- ja kuusitukin ostomäärät ja hinnat koko Suomessa kaikilla hakkuutavoilla.