Kertopuu tiheys

Verrattuna liimapuuhun tai perinteiseen sahatavaraan saavutetaan sama kantavuus pienemmällä materiaalimäärällä. Tällöin säästetään raaka-ainetta ja saadaan kokonaisedullisia ratkaisuja, joissa rakenteen paino jää myös alhaiseksi. Sisäilman päästöluokka on paras . Opinnäytetyön tavoitteena oli selostaa millainen kertopuu on rakennusmateriaalina ja.

Aineistosta selviää yleistietoa kertopuusta sekä sen val-. Puristus poikittain syrjäll. Kertopuu on jäykkyytensä ja mittatarkkuutensa ansiosta ihanteellinen ratkaisu erittäin suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin sekä kohteisiin, joissa ei haluta tinkiä kestävyydestä eikä . Puutuotteena Kerto on luokiteltu palavaksi materiaaliksi. Kertopuun syttymislämpötila on noin 2°C liekille altistettuna.

Spontaania syttymistä ei tapahdu alle 4°C. Kerto-Q:n paksuuden oltava vähintään. Teräslevyliitoksessa naulan . S-palkissa yhdistyvät puun ylivertaiset ominaisuudet kuten lujuus, keveys ja helppo työstettävyys. Kertopuu eli viilupuu valmistetaan liimaamalla mm paksuista kuusiviiluista siten, että viilujen syysuunta on viilupuutuotteen pituus- suuntaan. Yleisimmin puun tiheys ilmoitetaan ilmakuivatiheytenä, jolloin puun massa ja tilavuus on mitattu puun kosteuden ollessa (tai ). Tiheys ilmoitetaan usein myös . Liimapuulla tarkoitetaan palkkeja tai pilareita, jotka koostuvat useista yhteen liimatusta päällekkäisestä lamellista ja joiden syyt ovat rakenteen suuntaiset.

PUUN LUJUUS- JA KIMMO-OMINAISUUDET. Puun lämmöneristyskyky on 400. MPa ja tiheys – ja kosteuskorjatuksi ominaisarvoksi 3MPa. Suoraa ja mittatarkkaa kertopuuta käytetään mm.

Riippuu paljon puusta, kuten lajista, tiheydestä , yms ominaisuuksista. Runkorakenteet voivat olla puuta tai metallia, esimerkiksi väliseinärakenteissa kertopuu – tai teräsohutlevytolppia. Levyihin tulevat kannatukset, muun muassa vesikalusteet on huomioitava ennalta, ja käytettävä joko taustavahviketta, esimerkiksi vanerilevyä, tai tiheämpää runkojakoa. Kipsilevyt kiinnitetään rakenteen . Mutta ilmestyminen markkinoille rakennusmateriaalien kertopuu on tullut mahdolliseksi rakentaa monimutkaisia ​​rakenteita kokonaan puusta.

Tärkein etu kertopuusta ovat. Materiaalien osavarmuuskertoimet ja tiheydet : γM. Ylä- ja välipohjien puukannattajat voivat olla massiivipuuta, kertopuuta , puuristikoita tai vastaavia.

HuoRunkotilan täyttävä eriste ISOVER KOL kivivilla tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava kivivilla tiheys ja sideainepitoisuus). Siksi kosteus ei tiivisty.