Koivutukki mitat

Puutavaralajien mitta – ja laatuvaatimukset. Tarkista mitta – ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa. Koivutukkien perusmääritelmät. Pituudet vaihtelevat yleensä metristä aina metriin. Moduulien pituudet ovat tehdaskohtaisia.

Ota aina yhteys reviirin alueneuvojaan ennen hakkuun aloittamista. Minimimäärä puutavaralajeittain on m3. Tukkipuun mitat ja minilatvaläpimitat riippuvat ostajasta, mutta männyllä nuo mitat lienevät yleisimmät. Kuusella on sen sijaan mm.

UPM:llä Metsäliitolla ihan omat mittansa ja taitavat vielä vaihdella alueittainkin. Eli millaisia mitta – ja laatuvaatimuksia sille asetetaan ? Taitaa vaihdella vuosittain ja ostajittain. Tiedättekö kuinka tarkoin metsäyhtiöt ottavat sen talteen pystykaupassa vai pannanko osa kuitupuuksi? Saisiko tarkka hankintamyyjä paremman kertymän?

Vaneritukeilla oli paljon pidemmät mitat toivottuja ja kerran teimme hankintana todella hulppeita koivutukkeja , joissa keskipituudeksi tuli jalkaa, ostaja oli Visuvesi OY. Jokaisella metsäyhtiöllä on omat, tehdas-, asiakas- tai tuotekohtaisista tarpeista johdetut puutavaralajit ja niiden mukaiset mitta – ja laatuvaatimukset. Vaatimuksiin sisältyvät muun muassa eri. Eri puutavaralajikasat on myös tehty selvästi . Kun hakkuukone työstää runkoa, siihen on asennettu halutut mitat , joita kone noudattaa orjallisesti. Kymmeniä vuosia alalla työskennelleenä väitän kuitenkin, että.

Myyjän tappio on melkoinen, kun kolmen tukin puusta tuleekin vain yksi tukki ! Samoin sujuvaa kuusikkoa hakattaessa saattaa tyvitukki . Puun myyjä eli metsänomistaja vastaa puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista ja puun kuljetuksesta varastolle. Hän vastaa myös siitä, että puutavara täyttää hankintakauppasopimuksessa sovitut mitta – ja laatuvaatimukset. Lisäksi puun myyjän tulee huolehtia tarvittavista luvista ja ilmoituksista.

Koska tarkkaa puumäärää . Sisällysluettelo Normaalit tukit. Havutukkien perusmääritelmät. Pylvään mitta – ja laatuvaatimukset Lehtikuusi, tukki. Mahogany Oy – Keuruu (TIWI Oy). Visakoivu, pölkky Oksavisa Haapa, tukki Terva- ja harmaaleppä, tukki.

Oksa mitataan kohtisuorasti tukin pituussuuntaa vastaan. Oksan läpi- mitta mitataan oksaa ympäröivästä puuaineesta selvästi tummem- pana erottuvan osan läpimittana, jolloin otetaan mukaan myös oksan pintapuu. Suurin sallittu oksa mänty- ja kuusisahatukeissa. Tasaavat cm:n kuorelliset kes- kusläpimittaluokat. Mäntypylväiden mittaus keskeltä.

Sen tarkat mitta – ja laatuvaatimukset sovitaan ostajan ja myyjän välillä. Huolellisesti tehty tukkien katkonta eli apteeraus ropisuttaa metsänomistajan laarin tukun euroja. Myös leimikkoon sopivat mitta – ja laatuvaatimukset ratkaisevat puukaupan onnistumisen. Harrastushommana harventelen moottorisahalla ja traktorilla.

Tukit myyn Keiteleelle, koska siellä on hyvät mitat ja kuidun Metsäliitolle, koska se maksaa paremmin. Tukkipuu on puu, josta saadaan ainakin yksi tukki , eli nelimetrinen, latvaläpimitaltaan vähintään 15-senttinen suora runko – tai jos kyseessä on pikkutukki, läpimitta. Partanen ei varsinaisesti kilpailuta puunmyyntiään, . Energiapuuksi päätyy ainespuuta pienempi tai heikkolaatuisempi puu – lisäksi energiapuuksi kelpaa hakkuutähteet ja kannot, nuoren metsän harvennushakkuusta syntyvä pienpuu ja esimerkiksi lahot osat ainespuurungoista. Tukki on kaikkein arvokkain puutavaralaji. Kuten mainittu, mitat vaihtelevat . Uudistus- hakkuu, Muu harvennus, Ensiharvennus.

Hankintahinta = sisältää puunarvon sekä myyjän tekemän puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen). YKSITTÄISEN PUUN MYYNTIHINNAN ARVIOINTI.