Rakennuksen purkulupa lomake

Tarvittavat asiakirjat ja liitteet. Väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK”Ilmoitus rakennuksen poistumasta”. Lainhuutotodistus ja karttaote, johon on merkitty purettava rakennus. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa ei.

Naapurille ilmoittaminen, naapurilomake.

Se voidaan korjata lataamalla lomakkeen omalle koneelle – täytämälla se paikallisena kopiona eikä selaimessa – sekä tulostamalla se. Purkulupa on voimassa kolme (3) vuotta päätöspäivästä lähtien. Kangasalan kaupungin rakennusvalvonnan lomakkeet ovat netissä pdf- muodossa (Acrobat Reader). Osa lomakkeista on interaktiivisia, joten voit täyttää ne omalla tietokoneellasi haluamistasi osin ja tulostaa ne sen jälkeen tai vaihtoehtoisesti voit tulostaa tyhjän kaavakkeen myöhempää täyttämistä varten.

Asiakirjojen tilauslomake. Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta. Purkulupaa ei edellytetä, mutta purkuilmoitus edellytetään talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäiseksi verrattavan rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta pidetä.

Täytettävä lomake löytyy täältä. Lupa haetaan kirjallisesti käyttäen Joensuun kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta. Hakemuksen allekirjoittajina rakennuspaikan omistajat tai haltijat. Liitteet: Pääpiirustukset kahtena sarjana. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta. RK – lomake ( RK9- lomake (ilmoitus rakennuksen poistumasta)), mikäli rakennushankkeen yhteydessä puretaan rakennus tai rakennuksia (erillinen lomake kutakin rakennusta kohti). Rakennustekniset selvitykset. Paperisen luvan hakemisen ohjeet.

Ohjeen kohdista tarvitaan kohtien 1–mukaiset asiakirjat. Lisäksi tarvitaan RH9- lomake , selvitys purettavasta rakennuksesta tai rakennuksen osasta, rakennuslupapiirustukset, valokuvia yms. Myös purkujäteselvitys on toimitettava.

RAKENNUSVALVONNAN LOMAKKEET. Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu. Pientalo-ohje sisältää keskeisimmät ohjeet pientalon rakennuslupaa hakevalle.

Sen ohjeet soveltuvat niin asemakaava- alueelle kuin haja-asutusalueelle rakennettaessa. Suosittelemme, että pientalohankeeseen ryhtyvä taho perehtyy pientalo-ohjeeseen heti hankkeen alussa. Porvoossa rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja enintään kaksi asuntoiselle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle, maatilan talousrakennukselle ja enintään kolmensadan neliön suuruiselle varastorakennukselle tai sen . Vastaava rakennesuunnittelija (pdf, Mt). Purkukohteesta tulee pitää erillistä jätekirjanpitoa , johon merkitään jätteiden todelliset määrät (ympäristöviranomaisen lomake ).